Радна јединица „Карађорђе“

ИСТОРИЈАТ

Објекат радне јединице „Карађорђе“ је једини објекат који је наменски грађен као дом ученика. Саграђен је 1952. године  у исто време кад и Геодетска школа (која је била јединствена у бившој Југославији) и функционисао је у склопу школе до 1962. године. Од тада самостално функционише до интеграције 1988. Године, када постаје део Дома ученика средњих школа Београд.
Од 2013. до 2015. године  вршена је реконструкција и надградња. Данас је ово модеран, савремен објекат, прилагођен ученицима и њиховим потребама.

Променом назива установе у мају 2021. године, дом „Карађорђе“ наставља са радом као радна јединица у оквиру установе Ученичког центра Београд.

Под истим условима прима ученике свих средњих школа, а претежно ученике Медицинске, Геодетске, Архитектонске школе, Фармацетско-физиотерапеутске, Зуботехничке, VI и VII Гимназије, јер су нам оне најближе.

Кроз програмске циљеве и задатке у овој радној јединици обезбеђује се васпитни рад, креативно и организовано слободно време ученика, повољни услови за њихов здрав и хигијенски живот, правилна и разноврсна исхрана и сигурност  ученика и објекта током 24 сата.
Родитељску, социјалну и психолошку бригу о ученицима воде васпитачи. Има их 14 и сви су високообразовани, различитих образовних профила. Најважнији сегмент васпитног рада васпитача огледа се у праћењу школске успешности, стварању услова за учење, помоћи  при учењу, неговању и јачању мотивације за позив за који су се ученици определили (што показује и завидан  успех наших ученика у школи). Васпитачи су велики ослонац у адаптацији ученика у радној јединици и ван ње, у личним кризама, странпутицама и недоумицама кроз које ученици често пролазе. Помоћ стручног сарадника-педагога такође је драгоцена: она је ту да саслуша, охрабри, подржи  и саветује.

У процесу васпитног рада предњачи успешно неговање културних, вечно важећих моралних норми и духовних вредности. Важно нам је да наши ученици, поред тога да буду успешни у школама које су изабрали, а од нас изађу као добре, вредне и моралне личности.

Слободно време наших ученика је за васпитни рад велики потенцијал. Ученици га испуњавају према својим склоностима и жељама кроз програмски понуђене садржаје. Креирање слободног времена ученика се остварује кроз активно и добровољно учешће ученика у секцијама, које им пружају могућности да проживе што боље и хуманије разноликост слободног времена. Богат садржај рада секција хронолошки бележе чланови новинарске секције, и то остаје као траг у домским новинама „Мозаик” које се издају једном годишње.

У данашње време везаности за мобилне телефоне и друга техничка достигнућа, васпитачи улажу напор да понуде ученицима нешто друго, да их покрену, да подстакну реалне животне интеракције међу њима, да се друже „сада и овде“, а не преко друштвених мрежа. Током 2020. године двориште ове радне јединице обогаћено је кошаркашким тереном и теретаном на отвореном, што ученицима даје могућност да се рекреирају и баве физичким активностима.

ГАЛЕРИЈА

ВАСПИТНИ РАД

Васпитни рад у Радној јединици „Карађорђе“ је пажљиво осмишљен, планиран, програмиран и систематски организован. У складу са педагошким стандардима и нормативима, обезбеђене су све неопходне претпоставке за остваривање тих програма-адекватан васпитни кадар, простор, опрема, учила, дидактички материјали.
Стручно оспособљен кадар чини основну претпоставку да ће боравак ученика у Установи бити пре свега сигуран по питању безбедности и  здравља ученика, а да ће поред тога имати и сталну васпитно-образовну подршку.

Васпитачи, стручни сарадник и управник делују као тим: почев од доласка ученика у Ученички центар Београд и првог сусрета са новом средином – од пружања подршке у адаптацији и превазилажењу тешкоћа одвајања од породице, преко инструктивне помоћи у учењу и континуиране сарадње са школама и родитељима, до подстицаја целокупног развоја личности ученика.

У Радној јединици „Карађорђе“ ради 14 васпитача различитих образовних профила.

Управник: Ивица Радовановић, дипл. политиколог

Стручни сарадник: Милена Станимировић, психолог

Као колективни облик живљења, Установа пружа могућности за различите социјалне интеракције што уз сталну подршку васпитача даје потпору квалитетној социјализацији младих. Поред индивидуалног рада васпитача са ученицима, групних састанака, радионица и бројних других активности кроз које се реализује програм васпитног рада, ученици су у прилици да се у складу са својим интересовањима укључе у рад следећих секција: библиотечка, литерарна, новинарска, ликовна секција, бонтон клуб, здравствено-еколошка секција, стони тенис, стрељаштво, одбојка, фудбал, шах, пливање, кошарка, фото секција.

„Домијада“ која се сваке године организује права је ревија ученичких достигнућа и богатства и раскоша њихових талената у свим овим областима.

На нивоу радне јединице успешно ради неколико тимова формираних са циљем да на различите начине допринесу побољшању квалитета живота ученика: Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, Тим за вршњачку медијацију и Тим за превенцију злоупотребе дрога. Чланови свих ових тимова, поред васпитача су и ученици који се кроз сарадњу и тимски рад уче толеранцији, емпатији, асертивности.

На састанцима Ученичког парламента, ученици су у прилици да дају предлоге и сугестије, покрећу иницијативе и акције са циљем да дају допринос унапређењу живота у овој радној јединици у сваком смислу, добијају прилику да буду носиоци промена које желе да виде у свом окружењу.

Педагошка клима која влада, међусобно поштовање ученика и васпитача, атмосфера сталне васпитне бриге о ученику и његовим потребама, лични пример који дају васпитачи – обезбеђује ученицима ненаметљиво формирање културних, хигијенских и радних навика.

У Радној јединици „Карађорђе“ постоје Кућни ред и правила понашања којих су ученици дужни да се придржавају, што они у највећој мери и чине.

СМЕШТАЈ

Радна јединица „Карађорђе“ је мешовитог састава. Укупан кацитет је 334 ученика. Смештајни део је следеће структуре: од 86 соба, 9 је двокреветних, четворокреветних је 70, 6 петокреветних и 1 шестокреветна, са креветима на спрат. Ресторан је капацитета за 100 ученика, са системом самопослуживања.

РЈ „Карађорђе“ 360°

КОНТАКТ

РЈ „Карађорђе“
Улица: Радоја Домановића бр. 27, 11000 Београд
Телефон: 011/2411 961, 011/2411 865
Управница: Ивица Радовановић, дипл. политиколог
Е-mail: karadjordje@ucenickicentar-bg.rs