Радна јединица “Карађорђе”

ИСТОРИЈАТ

Објекат РЈ  ”Карађорђе” је једини објекат који је наменски грађен као дом ученика. Саграђен је 1952. године  у исто време кад и Геодетска школа      (која је била јединствена у бившој Југославији) и функционисао је у склопу школе до 1962. године. Од тада самостално функционише до интеграције 1988. године када постаје део Дома ученика средњих школа Београд.
Од 2013 – 2015. године  вршена је реконструкција и надградња Дома.     Данас је овај Дом модеран, савремен  објекат прилагођен ученицима и њиховим потребама.

Дом под истим условима прима ученике свих средњих школа, а претежно ученике Медицинске, Геодетске, Архитектонске школе,                  Фармацетско-физиотерапеутске, Зуботехничке, Гимназија…

Кроз програмске циљеве и задатке у Дому се обезбеђује васпитни рад, повољни услови за здрав и хигијенски живот ученика, правилна и разноврсна исхрана и безбедност ученика и објекта.
Родитељску, социјалну и психолошку бригу о ученицима воде васпитачи. Има их 14 и сви су високообразовани, различитих образовних профила. Најважнији сегмент васпитног рада васпитача огледа се у праћењу школске успешности, стварању услова за учење, помоћи  при учењу, неговању и јачању мотивације за позив за који су се ученици определили ( што показује и завидан  успех наших ученика у школи). Васпитачи су велики ослонац у адаптацији ученика у Дому и ван Дома, у личним кризама, странпутицама и недоумицама кроз које ученици често пролазе.

У процесу васпитног рада предњачи успешно неговање културних, вечито важећих моралних норми и духовних вредности. Слободно време наших ученика је за васпитни рад велика потенцијал.  Креира се у свим димензијама, не остаје пасиван  одмор, већ је он  продужетак активности које ученицима причињавају и стваралачко задовољство.

Слободно време ученици испуњавају у Дому према својим склоностима и жељама кроз програмски понуђене садржаје. Испуњење слободног времена ученика се остварује кроз активно и добровољно учешће ученика у секцијама које им пружају могућности да проживе што боље и хуманије богату разноликост слободног времена. Богат садржај рада секција хронолошки бележе чланови новинарске секције и то остаје као траг у домским новинама “ Мозаик”које се уређују једном годишње.

ГАЛЕРИЈА

ВАСПИТНИ РАД

Васпитни рад у дому “Карађорђе” је пажљиво осмишљен, планиран, програмиран и систематски организован. У складу са педагошким стандардима и нормативима обезбеђене су све неопходне претпоставке за остваривање тих програма – простор, опрема, учила, дидактички материјали.
Стручно оспособљен кадар у Дому чини основну претпоставку да ће боравак ученика у Дому бити пре свега сигуран по питању безбедности и  здравља ученика , а да ће поред тога имати и сталну васпитно-образовну подршку.

Васпитачи,стручни сарадник и управник делују као тим почев од доласка ученика у Дом и првог сусрета са новом средином- од пружања подршке у адаптацији, преко инструктивне помоћи у учењу и континуиране сарадње са школама и родитељима, до подстицаја целокупног развоја личности ученика.

У Дому је запослено 14 васпитача различитих образовних профила:

Управник: Марина Станковић, дипл. педагог

Стручни сарадник: Данијела Илић, дипломирани педагог

Као колективни облик живљења, Дом пружа могућности за различите социјалне интеракције што уз сталну подршку васпитача пружа потпору квалитетној социјализацији младих. Поред индивидуалног рада васпитача са ученицима, групних састанака, радионица и бројних других активности, ученици су у прилици да се у складу са својим интересовањима укључе у рад следећих секција:

библиотечка, литерарна, новинарска, ликовна секција,оригами, бонтон клуб, здравствено-еколошка секција, сарадња са програмском службом , плес,            стони тенис, стрељаштво, одбојка, фудбал, шах, пливање, кошарка, фото секција- на располагању су ученицима.

„Домијада“ која се сваке године организује права је ревија ученичких достигнућа и богатства и раскоша њихових талената у свим овим областима.

На нивоу Дома успешно ради неколико тимова формираних са циљем да на различите начине допринесу побољшању квалитета живота ученика: Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља,злостављања и занемаривања, Тим за вршњачку медијацију и Тим за превенцију злоупотребе дрога.

На састанцима Ученичког парламента, ученици су у прилици да дају предлоге и сугестије, покрећу иницијативе и акције са циљем да дају допринос унапређењу живота у дому у сваком смислу.

Педагошка клима која влада у дому, атмосфера сталне васпитне бриге о ученику и његовим потребама, лични пример који дају васпитачи- обезбеђује им ненаметљиво формирање културних, хигијенских и радних навика. У Дому постоје Кућни ред и правила понашања којих су ученици дужни да се придржавају.

РЈ Карађорђе 360°

КОНТАКТ

РЈ “Карађорђе”
ул. Радоја Домановића бр.27, 11000 Београд
тел. 011/2411 961, 011/2411 865
зборница: 011/7154 051
управница: Maрина Станковић, дипл. педагог
e-mail: karadjordje@dombeograd.rs