Почетак другог полугодишта

На основу одлуке Тима за праћење и координисање превентивних мера у раду школа, а у складу са стручним упутствима за организацију образовно-васпитног рада у основној и средњој школи за школску 2021/22. годину, уз сагласност МПНТР, примењиваће се други (комбиновани) модел рада.

Ученички центар Београд биће отворен за долазак ученика 23. јануара 2022. године у 14 часова.

Срећан и успешан наставак школске године свим ученицима и запосленимa.