Мере заштите здравља ученика и запослених у Дому ученика средњих школа Београд

     У складу са препорукама Владе Републике Србије, а како би се максимално испоштовале мере заштите од пандемије, школска 2020/21. година је почела  у промењеним околностима. У интересу очувања здравља ученика и запослених предузете су следеће мере:

 • Ношење маски у установи је обавезно за све запослене и ученике. Забрањена су груписања ученика по ходницима и осталим заједничким просторијама;
 • Кућни ред је проширен и прилагођен епидемиолошкој ситуацији (истакнут на видним местима у свакој РЈ);
 • Упутства ученицима о понашању у условима епидемије су истакнута у ученичким собама;
 • Примерени постери едукативног карактера ( о превенцији и симптомима заразе) такође распоређени по ученичким собама;
 • Појачана хигијена свих домских просторија (дезобаријере на улазу у зграду, велики број дозера са дезинфекционим средствима по ходницима и заједничким просторијама, дезинфекција рукохвата и квака више пута дневно);
 • Послуживање оброка је прилагођено новонасталој ситуацији (појачане хигијенске мере, смањен капацитет трпезарија, обезбеђена дистанца ученика приликом седења, обезбеђен континуирани надзор ученика од стране васпитача током трајања свих оброка);
 • Обавезно мерење телесне температуре свим запосленима и трећим лицима на улазу у објекте;
 • Појачан васпитни рад у погледу одржавања личне хигијене ученика, као и ученичких соба и заједничких просторија
 • Мерење температуре ученицима приликом јутарњег прегледа соба и вечерњег пописа се евидентира свакодневно;
 • Поступање по протоколу у случају идентификовања ученика са симптомима инфекције је предочено свим запосленима;
 • Одређене су собе за изолацију ученика у случају препознавања симптома.

Обављени разговори са родитељима о начинима поступања и установе, али и њихових обавеза у случају постојања заразе код ученика.