Допуна Стручног упутства о мерама заштите здравља ученика и запослених

     У складу са допуном Стручног упутства о мерама заштите здравља ученика и запослених и реализацији васпитног рада у домовима ученика средњих школа, достављене од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, у дому ученика средњих школа дозвољено је да истовремено борави максимално 50% ученика у односу на капацитет установе из Конкурса за пријем ученика средњих школа у Републици Србији у установе за смештај и исхрану ученика за школску 2020/21. годину.

     Сходно томе, установа је у обавези да поступи у складу са достављеним упутством и неопходно је да ученици у периоду када похађају онлајн наставу бораве код куће, док искључиво за време похађања редовне наставе, могу боравити у Дому.