Обавештење о другом конкурсном року

У периоду од 25.08. – 29.08. обавиће се пријем докумената за слободна места, и то у РЈ „Алекса Дејовић” – слободна мушка места и у РЈ „Стеван Чоловић” где има слободних места за девојчице.

Заинтересовани кандидати у обавези су да донесу следећа документа:

  1. Пријава на конкурс (добија се у Дому, а може се преузети) пријава;
  2. За ученике првих разреда средњих школа: јавне исправе о завршеној основној школи (сведочанства о завршеним разредима од V до VIII, уверење о обављеном завршном испиту) и потврду о упису у средњу школу (за ученике који су уписани у I разред средње школе);
  3. За ученике других, трећих и четвртих разреда: Оверена фотокопија сведочанства о завршеном претходном разреду (за ученике који су уписани у II, III или IV разред средње школе);
  4. Уверење о приходима по члану домаћинства за период од 01.01. до 31.03.2022. године, издато од стране надлежног општинског органа из места пребивалишта где његов родитељ, односно старатељ има пребивалиште (да пребивалиште није мењано шест месеци пре објављивања Конкурса) образац;
  5. Дипломе и друге награде са учешћа на  такмичењима ученика, које се налазе у Календару такмичења ученика (у организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја) у претходно завршеном разреду: календар за основне школе, календар за средње школе;
  6. Потврду о владању у установи – дому ученика, током претходне школске године, односно награде и похвале за учешће у активностима и изречене васпитно дисциплинске мере (за ученике који су уписани у II, III или IV разред средње школе).

ТРОШКОВИ УПИСА: 300,00 динара уплатити на жиро рачун Дома: 840-653667-79

Комисије ће примати документа радним данима од 08 до 14 часова.