Обавештење о усељењу

Усељење примљених ученика обавиће се 31.08.2021. године од 12 часова по следећем распореду, у свим радним јединицама Ученичког центра Београд:

 • I година од 12-14 часова
 • II година од 14-15 часова
 • III година од 15-16 часова
 • IV година од 16-17 часова

 

ОБАВЕЗА ПРИМЉЕНИХ УЧЕНИКА ПРИЛИКОМ УСЕЉЕЊА ЈЕ:

 1. ДА ДОЂУ У ПРАТЊИ РОДИТЕЉА ИЛИ СТАРАТЕЉА, који том приликом потписује Уговор о коришћењу услуга Ученичког центра Београд.
 2. ДА ДОНЕСУ ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ НЕ СТАРИЈЕ ОД 15 ДАНА ОД ДАНА УСЕЉЕЊА.
 3. ДА ДОНЕСУ ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ.
 4. Због епидемиолошке ситуације неопходно је да ученици донесу топломер (топломери са живиним стубом нису дозвољени), средства за личну хигијену, маске које обезбеђују родитељи ( препоручује се употреба памучних маски које је лакше прати и дезинфиковати) и важећу здравствену књижицу.
 5. Уколико ученик користи своју постељину, пожељно је да са собом понесе и резервну јер је промена обавезна сваких 7 дана.

 

ОБАВЕЗА РОДИТЕЉА ПРИЛИКОМ ПОТПИСИВАЊА УГОВОРА ЈЕ:

 1. ДА УПЛАТЕ ТРОШКОВЕ СМЕШТАЈА И ИСХРАНЕ за месец септембар 5.358,00 на жиро рачун Ученичког центра Београд: 840-653667-79
 2. ДА ИЗВРШЕ УПЛАТУ НА ИМЕ КОЛЕКТИВНЕ ШТЕТЕ: 1000,00 динара на жиро рачун Ученичког центра Београд: 840-798761-36
 3. ДА ИЗВРШИ УПЛАТУ ЗА ИД КАРТИЦУ (ради евиденције присуства, исхране и коришћења евентуалних попуста за превоз) на жиро рачун Ученичког центра Београд:

840-653667-79 и то:

 • НОВА КАРТИЦА – 700,00 динара (за ученике којима картица истиче 31.08.2021. године, као и за ученике који су први пут у нашој установи);
 • ДУПЛИКАТ КАРТИЦЕ 451,00 динара (за ученике који су изгубили или уништили картицу);
 • ПРОДУЖЕЊЕ ЧЛАНАРИНЕ КАРТИЦЕ 249,00 динара (које се плаћа сваке школске године).

 

ВАЖНО – На уплатницама у позиву на број уписати:

за РЈ “Алекса Дејовић“ – 1100

за РЈ “Карађорђе“ – 1200

за РЈ “Петар Драпшин“ – 1300

за РЈ “Змај“ – 1400

за РЈ “Стеван Чоловић“ – 1500

 

НАПОМЕНА:

Због епидемиолошке ситуације довољно је присуство једног од родитеља/ старатеља ученика. Приликом уласка у објекат обавезно је ношење хигијенских маски, држање дистанце и придржавање осталих прописаних епидемиолошких мера.

Родитељи ученика су у обавези да обавесте Установу најкасније до 01. 09. 2021. године до 12 сати о евентуалној спречености ученика да се усели. У супротном ће се сматрати да је ученик одустао од места у Ученичком центру Београд.