Усељење

Усељење примљених ученика обавиће се 31.08.2020. године од 10 часова по следећем распореду, у свим РЈ Дома ученика средњих школа Београд:

 • I година  у периоду од 10-12 часова,
 • II година у периоду од 12-14 часова,
 • III година у периоду од 14-16 часова и
 • IV година у периоду од 16-18  часова.

 

Обавеза примљених ученика приликом усељења је:

 1. Да дођу у пратњи родитеља или старатеља, који том приликом потписује Уговор о коришћењу услуга дома.
 2. Да донесу лекарско уверење не старије од 15 дана од дана усељења.
 3. Да донесу извод из матичне књиге рођених.
 4. Због сложене епидемиолошке ситуације неопходно је да  ученици донесу топломер (топломери са живиним стубом нису дозвољени), средства за личну хигијену, маске које обезбеђују родитељи ( због вишедневног боравка ученика у Дому, препоручује се употреба памучних маски које је могуће прати и пеглати ради дезинфекције) и важећу здравствену књижицу.
 5. Уколико ученик користи своју постељину, пожељно је да са собом понесе и резервну јер је промена обавезна сваких 7 дана.

 

Родитељи ученика су дужни да обавесте установу најкасније до 01.09.2020. године до 22 часа о евентуалној спречености ученика да се усели у Дом. У супротном ће се сматрати да је ученик одустао од места у Дому.

     Напомена: Због актуелне епидемиолошке ситуације довољно је присуство једног од родитеља / старатеља ученика. Приликом уласка у Дом обавезно је ношење хигијенских маски, држање дистанце и придржавања осталих прописаних епидемиолошких мера.

 

Приликом потписивања уговора неопходно је да родитељи изврше следеће уплате:

 1. Да уплате трошкове смештаја и исхране за месец септембар 5.358,00 динара на жиро рачун Дома: 840-653667-79.
 2. Да изврше уплату на име колективне штете: 1.000,00 динара на жиро рачун Дома: 840-798761-36.
 3. Да изврши уплату за ИД картицу, и то:
 • Нов ученик:

– 700,00 динара на име ИД картице (ради евиденције присуства, исхране и коришћења евентуалних попуста за превоз), на жиро рачун Дома: 840-653667-79.

 • Ученик који има картицу:

– 249,00 динара на име продужења једногодишње чланарине ЕYCA картице, на жиро рачун Дома: 840-653667-79.

 • Ученик који је изгубио или уништио картицу:

– 451,00 динарa за израду дупликата на жиро рачун Дома: 840-653667-79.

 • Ученик коме је истекао рок важења картице:

– 700,00  динара за израду нове картице на жиро рачун Дома: 840-653667-79.

 

Важно: На уплатницама у позиву на број уписати:

за РЈ “Алекса Дејовић” – 1100,

за РЈ “Карађорђе” – 1200,

за РЈ ” Петар Драпшин” – 1300,

за РЈ “Змај” – 1400 и

за РЈ “Стеван Чоловић” – 1500.