ПРОМЕНА НАЗИВА И СТАТУСА УСТАНОВЕ

Објављивањем у „Службеном гласнику Републике Србије” бр. 32 од 02. априла 2021. године, ступила су на снагу – Решење Владе Републике Србије о давању сагласности на Одлуку Управног одбора о промени статуса установе Дом ученика средњих школа у Београду и Решење Владе Републике Србије о давању сагласности на Одлуку Управног одбора о промени назива установе Дом ученика средњих школа у Београду.
Правне радње везане за ове промене су у току.

Решење о промени назива Установе

Решење о промени статуса Установе