Стручно усавршавање запослених

     У циљу стручног усавршавања васпитача, стручних сарадника и управника, реализован је програм „Саветодавни разговор – примена у васпитном раду са адолесцентима и родитељима“. Акредитовани програм се налази у Каталогу програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника под редним бројем 145. и припада  области васпитног рада.

     Семинар је организован и  реализован  у просторијама Дома ученика „Карађорђе“ у два термина:

  • 17.06.2020. године за прву групу од 29 учесника и
  • 18.06.2020. године за другу групу од 25 учесника.

     Аутори и реализатори семинара Светлана Свешко,  Драгана Трифуновић и  Катарина Миловановић долазе нам из Дома ученика средњих школа „Јелица Миловановић“ а сам програм стручног усавршавања је у организацији  Друштва психолога Србије.

     Циљ семинара је унапређење знања и вештина запослених, васпитача, управника и стручних сарадника, за вођење саветодавног разговора са адолесцентима и њиховим родитељима.

     Посебна пажња посвећена је разумевању развојних карактеристика адолесцената и специфичности педагошко – саветодавног рада. Истакнут је и значај развијања личне компетенције за препознавање и решавање развојних проблема у адолесцентном периоду као и развијање вештина комуникације у саветодавном разговору. Акценат је стављен и на професионалне компетенције за организовање индивидуалног и групног саветодавног рада, укључивање родитеља и етику саветодавног рада.