Упис

РОКОВИ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА КОНКУРС

Пријављивање кандидата на Конкурс обавиће се у следећим роковма:

  • за прву расподелу – од 08. до 19. јула 2020. године;
  • за преостала слободна места – од 24. до 27. августа 2020. године;
  • за осетљиве друштвене групе, за оне који нису добили смештај у првој расподели – од 24. до 27. августа 2020. године.

ПРЕУЗЕТИ ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА!