Уредбa о Допуни уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19

     Имајући у виду да је Влада Републике Србије донела Уредбу о Допуни уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 и да је календар образовно-васпитног рада средњих школа усклађен са истом, а у циљу очувања безбедности и здравља ученика и запослених, сви облици наставе и учења у средњим школама, почев од 30. 11. 2020. до 18. 12. 2020. године, када се завршава прво полугодиште школске 2020/21, изводе се на даљину.

     Мањем броју ученика, који ће из оправданих разлога, морати да долазе у школу, обезбеђује се боравак у дому ученика у тим данима, у складу са важећим прописима и стручним упутствима.

X