Служба исхране

Ученички центар Београд у свом саставу има пет радних јединица у Београду и једну радну јединицу на Копаонику. Свака радна јединица располаже сопственом кухуњом која је урађена по најсавременијим стандардима. Кухиње су комплетно опремљене савременим уређајима и опремом за припремање и издавање хране. У склопу кухиње налази се трпезаријски блок са одговарајућим бројем места у зависности од капацитета радне јединице и магацинске просторије за складиштење намирница.

Издавање хране врши се линијски по систему самопослуживања. Линија се састоји из неутралног дела, хладне и топле секције и расхладне витрине за колаче. Ученици поседују електронске картице за евидентирање оброка и у обавези су да се евидентирају.

ИСХРАНА

О правилној исхрани ученика, о безбедности и квалитету оброка свакодневно се брине цео тим људи који ради на припреми њихових оброка. Рад кухиње свакодневно контролишу надлежни, руководиоц послова у угоститељству, нутрициониста и сарадник за спровођење стандарда квалитета смештаја и исхране. Поред интерне контроле постоји и екстерна контрола коју чине санитарна инспекција, Завод за здравствену заштиту студената Београд и Завод за јавно здравље Београд. Стручна екипа Завода за здравствену заштиту студената редовно врши хигијенско епидемиолошки надзор и контролу квалитета исхране у нашим објектима, и даје предлог мера за побољшање санитарно-хигијенских услова рада и квалитета исхране као и оцену квалитета исхране.
Са Градским заводом за јавно здравље склопљен је уговор о перманентној контроли хране и намирница које се користе у исхрани ученика, као и санитарно-хигијенског стања у кухињи, а све у циљу безбедности ученика и корисника. Једном месечно узимају се брисеви са опреме, уређаја, радних површина и руку запослених као и узорци хрене ради контроле њихове исправности.

Усанова има склопљен уговор са овлашћеном институцијом у којој се обављају санитарни прегледи лица која долазе у контакт са храном, а све у складу са Правилником.

СТАНДАРДИ

Цео поступак од пријема преко припреме до послуживања хране је у складу са највишим стандардима квалитета и безбедности. Ученички центар Београд поседује сертификате SRPS ISO 9001:2015 и HACCP систем.

HACCP je систем безбедности хране који се заснива на анализи и контроли биолошких/микробиолошких, хемијских и физичких опасности којима су изложене сировине, могућих опасности при руковању, производњи, дистрибуцији и конзумирању крајњег производа. Његова примена подразумева поштовање стандардних оперативних процедура и упутстава којима се смањују ризици по безбедности хране.
Успоставља, оцењује и контролише опасности које би могле да утичу на безбедност хране.
Систем управљања квалитетом и безбедности хрене заснован на превенцији.
Сваки запослени је информисан о томе шта, како, када и зашто да се уради у циљу превенције ризика од хране али и своје личне одговорности како би крајњи корисник конзумирао здраву и безбедну храну.

Успостављена хигијенска пракса, према захтевима HACCP система је од суштинског значаја за праћење стања током читавог ланца производње хране од примарне производње до финалног производа. Њеном применом се спречава контаминација и обезбеђује адекватно окружење за руковање храном.

ЈЕЛОВНИК

Посебна пажња се поклања сачињавању петнаестодневног јеловника и разноврсности исхране. Јеловник је усклађен са нормативима исхране ученика и студената из августа 2011. године који је прописало Министарство просвете и науке Републике Србије. У нормативу је стандардизован велики број рецептура, а налазе се и информације о технолошком поступаку припреме и сервирања јела као и њихова биолошка и енергетска вредност.

Јеловник формирају руководиоц послова у угоститељству и нутрициониста у сарадњи са куварима, а одобрава директор.

Радним данима, на менију се налазе две врсте јела по оброку, док се за време поста припрема и посна храна. Доручак се састоји из понуде напитака, пекарских производа, јела и разних намаза; ручак и вечера се састоје из понуде супа и чорби (ручак), сложених јела, месних и посних јела, варива и прилога, салата и десерта.

Величина порције је дефинисана прописима а ученици имају могућност репете.
Служба исхране се труди да стално ради на унапређењу квалитета пружања услуга исхране и безбедности својих производа, као и на повећању задовољства корисника и запослених праћењем њихових захтева и очекивања. Такође, ради се на побољшању радних услова, технологије рада, стручном усавршавању запослених, повећању њихове предузимљивости и иницијативе и стварању и унапређењу коректних партнерских односа са добављачима.

 

Помоћник директора за опште и оперативне послове

Зоран Мијалковски

Телефон: 011/635 55 90

Е-mail: zoran.mijalkovski@ucenickicentar-bg.rs

 

Руководиоц послова у угоститељству

Александар Кукић

Tелефон: 011/7154 046

E-mail: komercijala@ucenickicentar-bg.rs

Почевши од понедељка 09.05.2022. године у радним јединицама Петар Драпшин и Змај нудимо услугу доручка на бази шведског стола.

На основу искуства из претходних година из радних јединица Карађорђе и Београд на Копаонику у којима имамо ту врсту услуге за доручак, дошли смо до закључка да нам је ова врста услуге квалитетнија и економски исплатљивија.

Сходно техничким и финансијским могућностима настојаћемо да и у преостале две радне јединице Алекса Дејовић и СтеванЧоловић у скорије време уведемо услугу доручка на бази шведског стола.