Служба техничког одржавања

Организација рада Службе техничког одржавања Дома ученика средњих школа је сложена, јер свој посао обавља у сарадњи са управом и домарима радних јединица које су лоциране на различитим деловима града и објекта који се налази на удаљености од 350 километара. Служба техничког одржавања обухвата следећа кадровска решења: шеф Службе, техничар одржавања информационих система и технологија, домари и возачи.

Функције Службе техничког одржавања Дома ученика средњих школа су планирање, организовање, вођење и контрола.

Техничка служба процес планирања врши у сарадњи са управницима објеката, који са својим домарима припремају захтеве за средства и радове који су неопходни за нормално функционисање.

Процес одржавања се обавља у сарадњи са правним лицима који су на јавној набавци добили уговор о одржавању објеката који обухватају столарске и браварске радове, одржавању информационог система, видео надзора, телекомуникационих веза, одржавању електро и електромашинске радове, водоводне и канализационе мреже, централног грејања, одржавању уређаја и опреме у кухињама и вешерајима. Затим, одржавање мултимедијалних апарата, одржавања везана за заштиту од пожара, одржавање мерних уређаја, возила.

Процес вођења и контроле се обавља углавном на лицу места приликом реализације неопходних радова.

Служба одржавања се труди да ефиксано ради на спречавању и отклањању евентуалних проблема.

Обавеза службе је да двадесетчетворочасовно буде на располагању свим објектима Дома ученика, а превасходно ради безбедности ученика и запослених.

шеф Службе техничког одржавања

Дејан Кнежевић