Адаптација на живот у заједници

Данас је у лепом амбијенту дворишта РЈ „Карађорђе“, са ученицама првог разреда V васпитне групе разговарано о новим околностима живота након доласка у Београд.

Причали смо о променама које су обележиле овај месец њиховог живота и осећањима која су их пратила. Охрабрујуће је да ученице као најупечатљивију карактеристику свог новог начина живота не наводе ограничења већ баш оно најпозитивније у колективном животу – друштво вршњака.

Вршњаци су били ти који су им помогли да страх од новог замени чиста радост осмеха пријатељства. А разумевање и лепа реч васпитача, уливали су сигурност након  раздвајања од породице, у првим данима у дому.

Окружење школе и дома ученице полако упознају у слободним тренуцима шетње после школе, а навикавају се и на увремењеност и правила колективног живота. Оне увиђају да  установа и сама, на свој начин омогућава сваком појединцу прилику за опуштање и приватност која му недостаје – кроз начин распоређивања по собама према различитим разредима и сменама, али и путем правила која обезбеђују ред и мир у установи за све!

Ученицама су дати савети о провођењу слободног времена на отвореном, укључивању у секције и активности које организује установа, о тражењу помоћи када је потребна и размењени су конкретни начини релаксације и одвајања времена за себе у контексту колективног живота.

Размену мишљења и осећања, обојило је лепо расположење и осмеси ученица Медицинске школе, Техно-арта и Атш, а договори о даљим активностима као што је ова донеће нова пријатељства и младим људима обезбедити нова знања о разним животним темама.

Стручни сарадник

Данијела Илић