Активност са ученицима на тему болести зависности

Сваке године у радној јединици Петар Драпшин организујемо различите активности у циљу рада на превенцији болести зависности. Сведоци смо да данашње време поред разних олакшица које нуди технологија доноси и многе опасности. С обзиром на то да радимо са децом осетљивог развојног периода важно нам је да превентивне активности урадимо тако да им буду са једне стране занимљиве, а са друге да допринесу својој намени и да расветлимо неке појаве и да оснажимо ученике у правцу исправног расуђивања.

Недавно смо у оквиру стручног усавршавања васпитача имали семинар на тему Интернет зависности и опасности које могу да се појаве приликом прекомерног конзумирања различитих садржаја које нуди савремена технологија. Инспирисани новим знањима имплементирали смо научено и организовали садржајну активност са ученицима која је вишеслојно конципирана тако да заинтересује ученике за учешће у раду. Организована је вршњачка едукација на којој су две ученице четвртог разреда Ваздухопловне академије припремиле и реализовале предавање на тему Болести зависности, након које су ученици погледали пригодане документарне филмoве. После тога смо имали занимљиву дискусију  у којој су ученици радо учествовали постављајући питања, делећи своја размишљања и искуства на задату тему, комуницирајући своја размишљања, предлоге, страхове, могућа решења и недоумице.

Овакве интерактивне радионице, трибине и радне групе нам омогућавају да разменимо мисли и да схватимо како ученици размишљају и шта је то што је потребно да урадимо како бисмо наше активности прилагодили њиховим потребама. Схватајући да је превентивни рад и креирање позитивне климе у дому једна од најважнијих тачака нашег деловања у васпитном раду, настојимо да осмислимо још значајних и интерактивних пројеката који ће укључити велики број ученика.

Реализација ове активности је урађена је у сарадњи Психолошко – педагошке секције и Здравственог клуба васпитачи и стручни сарадник дома Петар Драпшин: Милена Станимировић, Марија Матић и Ана Петровић.

Текст приредила Ана Петровић