Информатор за родитеље

Информатор за родитеље

 • Трошкови смештаја и исхране се плаћају аконтативно, до 3.-ег у месецу за текући месец, на рачун Ученичког центра Београдј: 840-653667-79. Свој позив на број ће ученици знати до краја септембра;
 • Обавеза родитеља је да групном васпитачу доставе доказ о уплати (преко ученика, поштом и сл.) до 7. у месецу;
 • Родитељ је у обавези да најмање једном месечно контактира групног васпитача;
 • О сваком кашњењу ученика или ноћењу ван Установе, родитељ је дужан да правовремено обавести васпитача;
 • У Установи је обавезно поштовање Кодекса облачења и Кућног реда;
 • Није дозвољено држање хране по собама.

Забрањена су кувала, пегле, грејалице и сл. по собама ради безбедности ученика.

ПРЕПОРУЧЕНЕ МЕРЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ И ЗАШТИТЕ

Због свима добро познате епидемиолошке ситуације (пандемије вируса Ковид 19) и ове школске године ћемо много више морати да водимо рачуна о хигијенским условима и поштујемо све препоручене мере превенције. У складу са тим родитељи треба да знају да се:

 • ПРЕПОРУЧУЈЕ СЕ НОШЕЊЕ ЗАШТИТНИХ МАСКИ У СВИМ ЗАЈЕДНИЧКИМ ПРОСТОРИЈАМА, ПРИЛИКОМ КРЕТАЊА КРОЗ  ДОМ И ПРИЛИКОМ СТАЈАЊА НА ЛИНИЈИ У ТРПЕЗАРИЈИ;
 • ПОСЕТЕ УЧЕНИЦИМА ПО СОБАМА СУ ДОЗВОЉЕНЕ; али је родитељ у обавези да се јави на рецепцији и потом дежурном васпитачу који ће одредити место и време посете (препоручене су маске и дезинфекција на улазу);
 • Родитељи треба да обезбеде свом детету топломер (никако са живиним субом!), заштитна средства у виду маски (најбоље памучне које се прањем и пеглањем дезинфикују) и да се побрине да дете има ОВЕРЕНУ ЗДРАВСТВЕНУ КЊИЖИЦУ код себе;
 • Ученици су дужни да дежурном васпитачу пријаве повишену температуру или неки од симптома;
 • Ученик са повишеном температуром биће смештен у просторију за изолацију, а обавеза родитеља је да хитно ( у року од пет сати) дође по дете и медицински га збрине;
 • Обавезна је замена постељине на сваких 7 дана (ученици који не користе домску постељину редовно носе кући на прање тј.замену);
 • Разговарајте са својом децом да обавезно што чешће проветравају своје собе, да редовно перу руке и максимално воде рачуна о личној хигијени.

ХВАЛА ВАМ ШТО ПОШТУЈЕТЕ ДОГОВОРЕ. ДОБРА САРАДЊА ЈЕ НАШ ЗАЈЕДНИЧКИ ИНТЕРЕС.         

УПРАВА УЧЕНИЧКОГ ЦЕНТРА БЕОГРАД

X