Књижевност и друге уметности

Током ове школске године Мирјана Митић, библиотекар наше установе, одржала је, у оквиру својих редовних активности с ученицима, у свим нашим радним јединицама радионице у којима је стручно, занимљиво и ученицима пријемчиво приближила везу књижевности са осталим уметностима – филмом, позориштем, ликовном уметношћу. У прилогу су исцрпни записи са ових радионица из угла једног професора књижевности који има нескривену жељу да ученицима пренесе љубав према уметности.

Линк 1 / Линк 2 / Линк 3 / Линк 4