КОНФЕРЕНЦИЈА „ВАСПИТНИ РАД У ДОМОВИМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 6“

У организацији Института за економију и право, одржана је Конференција на Златибору „Васпитни рад у домовима ученика средњих школа Републике Србије 6“, на којој су учествовали и васпитачи из нашег дома.

Конференција је трајала у периоду од 26. до 29. септембра. Првог дана је реализован  рад у пленуму и излагање предавача на актуелне теме везане за живот и рад у домовима ученика.

Другог дана је уследио рад у групама по тематским областима, у којима су учесници  излагали своје припремљене радове и наш дом је излагао на 4 различите теме:

– Улога васпитача у конструктивном решавању сукоба у оквиру васпитне групе

– Адаптација ученика на нову средину

– Слободно време у домовима ученика

– Електронско насиље – постер презентација

У оквиру боравка на Златибору учесници Конференције су имали  прилику да посете „Стопића пећину“ и остале знаменитости овог краја.

X