Обавештење

Ученички центар Београд ће по решењу Министарства просвете, науке и технолошког развоја о давању сагласности на одлуку о праву на смештај и исхрану студената у Ученичком центру Београд, у школској 2022/23. години пружати услуге смештаја и исхране студената I године у оквиру непопуњених смештајних капацитета.

Решење 1 / Решење 2

Све додатне информације у вези са смештајем студената могу се добити на:

X