ОБАВЕШТЕЊЕ О УСЕЉЕЊУ

Усељење примљених ученика обавиће се 31.08.2022. године од 12 часова по следећем распореду, у свим радним јединицама Ученичког центра Београд:

  • I година од 12 до 14 часова;
  • II, III и IV година од 14 часова.

 

ОБАВЕЗА ПРИМЉЕНИХ УЧЕНИКА ПРИЛИКОМ УСЕЉЕЊА ЈЕ:

  1. ДА ДОЂУ У ПРАТЊИ РОДИТЕЉА ИЛИ СТАРАТЕЉА, који том приликом потписује Уговор о коришћењу услуга Ученичког центра Београд;
  2. ДА ДОНЕСУ ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ НЕ СТАРИЈЕ ОД 15 ДАНА ОД ДАНА УСЕЉЕЊА;
  3. ДА ДОНЕСУ ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ;
  4. Због епидемиолошке ситуације неопходно је да ученици донесу топломер (топломери са живиним стубом нису дозвољени), средства за личну хигијену, маске које обезбеђују родитељи ( препоручује се употреба памучних маски које је лакше прати и дезинфиковати) и важећу здравствену књижицу;
  5. Уколико ученик користи своју постељину, пожељно је да са собом понесе и резервну јер је промена обавезна сваких 7 дана.

 

ОБАВЕЗА РОДИТЕЉА ПРИЛИКОМ ПОТПИСИВАЊА УГОВОРА ЈЕ:

  1. ДА УПЛАТЕ ТРОШКОВЕ СМЕШТАЈА И ИСХРАНЕ за месец септембар 8.052,00 динара на жиро рачун  Ученичког центра Београд: 840-653667-79;
  2. ДА ИЗВРШЕ УПЛАТУ НА ИМЕ КОЛЕКТИВНЕ ШТЕТЕ: 1.000,00 динара на жиро рачун Ученичког центра Београд: 840-798761-36;
  3. ДА ИЗВРШИ УПЛАТУ ЗА ИД КАРТИЦУ (ради евиденције присуства, исхране и коришћења евентуалних попуста за превоз) на жиро рачун Ученичког центра Београд 840-653667-79 и то:

*НОВА КАРТИЦА – 700,00 динара (за ученике којима картица истиче 31.08.2022. године, као и за ученике који су први пут у нашој установи);

*ДУПЛИКАТ КАРТИЦЕ 451,00 динара (за ученике који су изгубили или уништили картицу);

*ПРОДУЖЕЊЕ ЧЛАНАРИНЕ КАРТИЦЕ 249,00 динара (које се плаћа сваке  школске године).

Услуга исхране почиње у свим радним јединицама од 01.09.2022. године.

 

ВАЖНО!!! На уплатницама у позиву на број уписати:

за РЈ „Алекса Дејовић“ – 1100

за РЈ „Карађорђе“ – 1200

за РЈ „Петар Драпшин“ – 1300

за РЈ „Змај“ – 1400

за РЈ „Стеван Чоловић“ – 1500

 

НАПОМЕНА:

Приликом уласка у објекат препоручује се ношење хигијенских маски, држање дистанце и придржавање осталих прописаних епидемиолошких мера.

Родитељи ученика су у обавези да обавесте Установу најкасније до 01.09.2022. године до 12 сати о евентуалној спречености ученика да се усели. У супротном ће се сматрати да је ученик одустао од места у Ученичком центру Београд.

Добро дошли!

X