Петнаест главних и споредних женских ликова из школске лектире

Стручни сарадник – библиотекар наше установе, Мирјана Митић, одржала је током претходног периода циклус предавања с темом женских ликова у књижевности. На занимљивим разговорима с ученицима представљене су јунакиње које обележавају школску лектиру наших ученика – Хасанагиница, Оњегинова Татјана, Антигона, Шекспирова Јулија, Ана Карењина, Коштана итд. Ученицима је дочаран важност ових ликова у делима која читају и показана нова перспектива анализе једног књижевног дела кроз тумачење књижевног лика. Наши ђаци показали су заинтересованост и дали су занимљива гледишта из перспективе једног средњошколца и наведени су да школску лектиру посматрају на другачији начин.

Петнаест главних и споредних женских ликова из школске лектире!!!