Представљање протокола о поступању у установи у одговору на дискриминацију, насиље, злостављање и занемаривање

У РЈ „Петар Драпшин“ одржани су састанци са свим ученицима првих разреда у циљу упознавања са Правилником о протоколу поступања у установи у одговору на дискриминацију, насиље, злостављање и занемаривање. Васпитачи свих васпитних група су, такође, информисали ученике о правилима Кућног реда Ученичког центра и са Правилником о дисциплинској и материјалној одговорности. Ученици су охрабрени да се у случају појаве било које врсте насиља обрате групном васпитачу или дежурним васпитачима, стручном сараднику радне јединице или управнику. Ученици су имали позитивну реакцију на излагање васпитача и показали заинтересованост постављајући додатна питања.

Ксенија Мијаиловић

Марија Матић