ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА – ПСИХИЧКО И СОЦИЈАЛНО ВРШЊАЧКО НАСИЉЕ

У циљу стручног усавршавања васпитача, стручних сарадника и управника, реализован је програм „Психичко и социјално вршњачко насиље: препознавање, интервенција и превенција“. Акредитовани програм се налази у Каталогу програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника под редним бројем 74. и припада  области васпитног рада.

Семинар је једнодневни а реализован је у два термина:

  • 06.12.2019. године у просторијама Дома ученика „Змај“ за прву групу учесника и
  • 13.12.2019. године у просторијама Дома ученика „Карађорђе“ за другу групу учесника.

Аутори и реализатори семинара нам долазе из удружења Центар за психолошку едукацију.

Циљ семинара је унапређење знања и вештина запослених, васпитача, управника и стручних сарадника, за препознавање и разумевање појаве вршњачког социјалног и психичког насиља, са крајњим исходом адекватне интервенције и превенције у ситуацијама  насиља.

Посебна пажња посвећена је усвајању и унапређивању знања о појавним облицима вршљачког социјалног и психичког насиља, учесталости и факторима ризика у настанку и испољавању. Истакнут је и значај сензибилизације свих запослених за препознавање и процену вршњачког насиља и усвајање вештина за рад на превенцији ових појава са акцентом на усвајање метода и техника ненасилних облика комуникације.

X