Прва Међународна конференција ученичких и студентских домова југоисточне Европе

„Изазови у раду Домова – дијалогом до напретка“

Прва Међународна конференција ученичких и студентских домова југоисточне Европе одржана је од 10-12. јануара 2023. године у Народној скупштини Републике Србије у организацији Дома ученика средњих школа „Милутин Миланковић“.

Тема конференције „Изазови у раду – дијалогом до напретка“ је пружила јединствену прилику да се размене искуства, анализирају изазови и дефинишу могућа решења проблема у раду домова.

Током тродневног рада конференције запослени у овим васпитно-образовним институцијама – стручњаци различитих профила (васпитне службе, правне службе, рачуноводства) региона представили су своје установе, сагледали проблематику у раду, разменили начине, методе и искуства са колегама широм региона. Размена искустава у раду са младима на локалном, регионалном и међународном нивоу, као и боље сагледавање проблематике у раду омогућава запосленима у домовима да лакше препознају ризике, ојачају личне професионалне компетенције запослених у овим институцијама, а сарадња међу домовима свакако подиже ниво едукације запослених уводећи савремену теорију и праксу у раду са младима.

Директор Ученичког центра Београд, др Љубиша Антонијевић, је са својим сарадницима узео учешће у раду конференције представивши нашу установу, а затим је изнео врло конкретне проблеме у раду као и запитаност како до решења истих, које је уочио и у излагањима директора осталих установа – учесника.

Сарадња руководилаца ученичких и студентских домова, као и представника надлежних иснституција је важан корак у позиционирању домова као стратешких установа друштва и државе.

Побољшањем услова, организације и начина рада, несумњиво ће бити побољшан и квалитет рада са младима који су корисници услуга домова, као и рад домова на промоцији позитивних система вредности у држави и друштву.