Прва помоћ

Чланови секције Прва помоћ из РЈ „Карађорђе” наставили су врло успешну сарадњу са Црвеним крстом Звездаре организовањем основне обуке о пружању прве помоћи за васпитаче и стручне сараднике из свих радних јединица Ученичког центра Београд.

Полазницима обуке се обратио и захвалио се на одлуци да похађају обуку из прве помоћи Александар Златић Арсеновић, секретар Црвеног крста Звездара.

По принципу „помоћи, а не нашкодити”, а у циљу јачања компентенција васпитача и стручних сарадника у нашим радним јединицама као кључном чиниоцу у препознавању поремећаја здравственог стања ученика и оспособљавању за пружање прве помоћи, васпитачи и стручни сарадници су током дводневне обуке стекли теоријска и практична знања о  начину указивања прве помоћи.

Обуку васпитача је реализовала Вања Миленковић, лиценцирани инструктор прве помоћи Црвеног крста Србије, тако да су полазници обуке на изузетно занимљив и интерактиван начин стекли нова знања и вештине о препознавању и правовременом реаговању првенствено код ургентних стања у дому, првим корацима у започињању кардиопулмоналне реанимације до доласка екипе хитне помоћи, као и о томе на који начин избећи или спречити панику и избећи грешке при пружању прве помоћи.

X