Ризици дигиталне комуникације и превенција дигиталног насиља

Дана 24.10.2022. године, у просторијама РЈ ,,Петар Драпшин“, одржан је практичан приказ под називом ,,Ризици дигиталне комуникације и превенција дигиталног насиља“. Учествовало је седам ученика првог разреда Ваздухопловне академије: О.Л.(13), Ф.М.(13), Д.Ш.(15), Н.Т.(15), М.Ч.(15), С.С.(15) и В.П.(15).

Циљ радионице је био информисање и развијање свести код ученика о ризицима који постоје у виртуелном свету, упознавање ученика са облицима електронског насиља и са корацима које је потребно предузети у случају појаве ове врсте насиља, као и са превентивним мерама које могу да предузму.

Прва активност са ученицима је била да напишу по једну реч која их асоцира на појам дигиталног насиља, затим да свако од ученика образложи своју асоцијацију, а потом да заједно дођемо до дефиниције истог. Друга активност је била упоређивање виртуелног и реалног света, како бисмо дошли до закључка да дигитално насиље може да се одвија и кад искључимо мобилне телефоне, док класично насиље може да престане када се удаљимо од особе која се насилно понаша. Трећа активност је била дискусија о начину коришћења друштвених мрежа и учесталости коришћења технологије, где је ученицима скренута пажња да су млади који чешће користе интернет и проводе превише времена на њему чешће и изложени дигиталном насиљу. Последња активност је била радионица на којој су ученици на основу испричане приче о ученици која је била жртва електронског насиља дефинисали кораке који су потребни за решење датог проблема и давали своје мишљење у вези са датом ситуацијом.

Ученици су оснажени како би у случају појаве било које врсте насиља потражили помоћ и како не би били само пасивни посматрачи. Такође, додатно је развијена свест код ученика о постојању трагова које остављају у дигиталном свету.

Златно правило сваке комуникације, без обзира да се она дешава у реалном или вируелном свету гласи: Не чини другима оно што не желиш да они теби чине!

Презентација!

Васпитач, Ксенија Мијаиловић

РЈ ,,Петар Драпшин“