Споразум о сарадњи између Града Требиња, Дома ученика Требиње и Ученичког центра Београд

Дана 23. фебруара 2023. године у Прес центру потписан је Протокол о сарадњи између Града Требиња, Дома ученика Требиње и Ученичког центра Београд.

Споразум о сарадњи потписали су у присуству представника Министарства просвете Републике Србије господина Зорана Касаловића, државног секретара, градоначелник Требиња господин Мирко Ђурић , представник Дома ученика Требиње господин Мирко Гредо и господин др Љубиша Антонијевић, директор Ученичког центра Београд.

У складу са обострано исказаним интересима, а са циљем успостављања међусобне сарадње која ће допринети развоју и унапређењу рада институција Ученички центар, Град Требиње и Дом ученика приступили су потписивању овог споразума.

Споразум подразумева организацију и реализацију активности у области културе, спорта, васпитно-образовног рада и социјално-хуманитарних активности.

Циљ сарадње је унапређење образовања, повезивање удружења деце и младих кроз различите програме и облике активности организовањем заједничких едукативних садржаја у области културе, спорта и васпитно-образовних активности намењених ученицима и студентима.

Размена искустава добре праксе у васпитном раду с ученицима, заједничко организовање и учешће запослених у свим видовима стручног усавршавања потребних за што квалитетније обављање васпитног рада, као и сви облици сарадње који подстичу културну и образовну размену између установа су такође приоритетни циљеви овог споразума.

Ученички центар Београд и Дом ученика Требиње ће својим смештајним капацитетима бити на располагању ученицима, студентима и запосленима током реализације договорених програма и активности.

На задовољство, надамо се, свих потписника овог споразума желимо да сарадња буде успешна, дуга, професионалана уз максимално остварење зацртаних циљева.

Извор свих слика: www.presscentar.rs