СВЕТОСАВСКА НАГРАДА УЧЕНИЧКОМ ЦЕНТРУ БЕОГРАД

Ученички центар Београд – добитник СВЕТОСАВСКЕ НАГРАДЕ

Овогодишњи добитник престижног признања  у просвети ,СВЕТОСАВСКЕ НАГРАДЕ у васпитно-образовном раду, је Ученички центар Београд. Посебно задовољство нашој установи, запосленим и ученицима је чињеница да је предлог за овакву награду потекао управо од наших колега из бранше са којима сарађујемо и делимо иста искуства са жељом да  у рад са младима уносимо новине, подржавамо их и пратимо свакодневно на њиховом путу одрастања.

За изузетан допринос у васпитно-образовном раду – образложење

„Ученички центар Београд је највећа установа ученичког стандарда, са пет радних јединица у Београду и једном на Копаонику. Центар је савремена установа која ефикасном организацијом и високим квалитетом васпитног рада, ствара подстицајну атмосферу за неговање тимског рада и толеранције. Посебну пажњу посвећује унапређивању и јачању компетенција запослених. Током године, Ученички центар реализује  велики број програма  културно-уметничког садржаја, којима се промовишу ученици из уметничких школа, као и други талентовани ученици. Савремена учила и приступ учењу доприносе да у Центру има 60% одличних ученика, а 80% ученика учествује у раду једне или више секција, које обухватају спортско-рекреативне и културно-уметничке активности, што је допринело да буду освојена најбоља места на републичким домијадама – такмичењима ученика из 60 домова ученика на територији Републике Србије“.