Ученички центар на мјузиклу „С друге стране јастука“

Ученички центар је посетио поново Позориште на Теразијама. Овај пут на репертору је био најновији мјузикл Позоришта – С друге стране јастука који је ујединио познате нумере Момчила Бајагића Бајаге и само Позориште.

Специфичност овог мјузикла је што је главни јунак сам град Београд; он је дакле и мјесто радње и њен носилац. Радња мјузикла покреће разне теме: тема искрене, али и присилне љубави; проблем употребе психоактивних супстанци; злоупотреба положаја и позиције; појам Београђана и које то значење у себи има овај појам и коначно – тема слободних умјетника.

Ову јединствену представу по својој концепији и по начину мишљења, коју у пуном смислу речи изводе глумци, хор, балет и оркестар Позоришта на Теразијама, битно карактерише такав стваралачки поступак у коме су, можда први пут у историји мјузкла уопште, сви његови актери – све време на сцени.

Наши ученици су могли да уживају у популарним пјесмама нашег извођача које су глумци у својој интепретацији изнијели у потпуно новом руху (Тамара, Верујем – не верујем, Од кад тебе волим ја, С друге стране јастука, Тишина, Музика на струју), спојивши не тако давну епоху настајања Бајагине музике и Београда оног времена, са овом данашњом, у којој се његова музика са подједнаким жаром слуша и са љубављу прихвата од готово свих генерација. Све ово је допринијело томе да су се наши ученици из позоришта вратили видно позитивних утисака и да ће врло радо препоручивати овај мјузикл и другима.

 

Исидора Обрадовић, РЈ „Змај“

X