УЧЕНИЧКИ КУТАК / АКТИВНОСТИ / КОРИСНИ ЛИНКОВИ /// “Мислим , дакле анксиозност”

Идеја водиља и главни покретач за реализацију ове радионице у РЈ “Змај”, било је ауторско дело ученице Ане Константиновић, која је у оквиру свог пројекта за младе који реализује у Јагодини, аутор и реализатор представе под називом “Мислим, дакле анксиозност”. Анино излагање и истицање разлога који су је мотивисали да направи управо ову представу која се бави проблематиком младих коју изазива анксиозност, покренула је учеснике радионице да и они поделе своја искуства и разлоге који управо у њима буде осећај тескобе…

У међусобној размени са ученицима истакнута је чињеница да онако како размишљамо битно  утиче на то како се осећамо и како се понашамо. Кроз размену са ученицима, стављен је акценат на сам појам анксиозности. Ученицима су предочене три основне компоненте анксиозности: емоције (тескоба, стрепња, раздражљивост), физиолошка компонента (убрзано дисање, дрхтање, знојење) и когнитивна компонента (забринутост, брига). Кроз међусобну размену, ученици су упознали две стране анксиозности: адаптивну и функционалну која нам изузетно користи када нас мотивише, а такође и њену лошу страну, која омета наше уобичајено функционисање и која уз пораст немира, тескобе и нервозе неконтролисано обузима наше мисли о неуспеху. Управо из ове чињенице произашло је размишљање да треба у своју свакодневницу редовно примењивати угодне и опуштајуће активности, вежбе дисања и свакако повећати физичку активност у циљу постизања телесног ослобађања осећаја напетости, јер забринутост никад није решила ниједан проблем, већ је сама узрок истих.

Циљ ове активности свакако је билп пружање психолошке подршке ученицима кроз разговор, као и да путем ње ученици спознају стање анксиозности, као и чињеницу да га не можемо у потпуности елиминисати, али свакако ово стање можемо научити контролисати. На самом завршетку размене мишљења, примењене су позитивне стратегије путем које су ученици наводили лични рецепт формулисан као поруку неком другом, уз незаобилазно питање: “Како другима можеш вратити осмех на лице када осетиш да му је то потребно”? Јавила се такође и међусобна жеља и потреба да се ова представа “Мислим, дакле анксиозност ” реализује у РЈ “Змај” када се за то стекну адекватни епидемиолошки услови и да се ученицима приближи ова тема кроз визуру њихових вршњака.

Васпитач: Јелена Драгићевић

РЈ “Змај”

X