УЧЕНИЧКИ КУТАК / АКТИВНОСТИ / КОРИСНИ ЛИНКОВИ /// Успешан поступак ресертификације

Ученичком центру Београд у Београду, 27. 05. 2021. године, сертификационо тело  Global Cert International, уручило  је Сертификат о усаглашености рада са захтевима  ISO9001 стандарда и HACCP система.

Поступак ресертификационе провере у Ученичком центру Београд успешно је спроведен у периоду од 06. – 07. маја 2021. године. На основу резултата аудит тима сертификационог тела, поново је  потврђена успешна примена и следљивости система менаџмента квалитетом, као и у претходним проверама уназад девет година.

Ресертификацијом смо потврдили свеобухватну испуњеност  услова за унапређење система менаџмента и система квалитета, да су сви процеси у складу са захтевима ISO9001 стандарда и HACCP система и опредељеност установе ка побољшању процеса рада, развоју услуга и унапређењу квалитета.

Доделом сертификата потврђено је да Ученички центар Београд ставља стратешки фокус на управљање квалитетом и да управљању квалитетом приступамо дугорочно и усмерено ка континуираном побољшању које ће задовољити и премашити очекивања наших корисника.