УЧЕНИЧКИ КУТАК / АКТИВНОСТИ У ДОМУ / КОРИСНИ ЛИНКОВИ /// Међународни дан река

Свим живим бићима на Земљи је потребна вода. Управо зато, она је најдрагоценији ресурс који имамо – од ње зависи храна коју једемо, памук који носимо, као и електрична енергија од које зависимо сваки дан. Слатководна станишта (као што су реке, језера, потоци, мочваре и дренажни канали) представљају дом великом броју целокупног светског биодиверзитета – више од 10% свих животиња и око 50% свих врста рибе. Ипак, упркос њеној важности, вода је шокантно ограничен ресурс. Мање од 1% слатке воде на планети је пијаћа и доступна. Климатске промене и раст бројности људске популације само су неке од јаких сила које угрожавају системе слатких вода. Биљни и животињски слатководни свет нестаје знатно брже од копнених и морских врста.

Преко 60% река у Европи се налази у лошем стању, углавном због деградације и уништавањем изградњом брана, хидроелектрана, канала, неконтролисаном експлоатацијом песка и шљунка, лоше испланиране навигацијске инфраструктуре итд.

Србији недостаје инфраструктура за прераду отпада, па је велики број, који је токсичан, нажалост, заврши у рекама.

Светски дан река слави водене токове широм света, али се пре свега обележава како би се нагласиле многобројне вредности наших река, како би се повећала општа информисаност о њиховом стању, и како би се подржала њихова огромна важност за целокупно благостање планете.

РЈ „Стеван Чоловић”

Васпитач: Јелена Недељковић