УЧЕНИЧКИ КУТАК / АКТИВНОСТИ У ДОМУ / КОРИСНИ ЛИНКОВИ /// Едукативни програм о превенцији наркоманије „И ја имам срце“

     У Дому ученика „Алекса Дејовић“, Тим за превенцију употребе психоактивних супстанци је дана 4. новембра, у оквиру својих активности, организовао едукативни програм o превенцији наркоманије.

     Ученици су најпре имали прилику да погледају филм  „И ја имам срце“. Након пројекције и размене утисака о филму, педагог Мирјана Лазић и васпитач Биљана Јанковић су указале на значај развијања свести о штетности употребе психоактивних супстанци по наш организам, наш живот и окружење. Развијање здравих навика и стилова живота, као и одупирање употреби психоактивних супстанци су кључни механизми у превенцији наркоманије.

     Адолесценција представља развојни период у коме млади из жеље да преузму улоге одраслих и постигну већу независност, могу донети погрешне одлуке и повећати склоност ка ризичним понашањима.

     ,,Одупри се притиску, свако коришћење дрога је опасно, нема лаких и тешких дрога, определи се за здраве стилове живота…’’- биле су само неке од порука, које смо чули.

     Приликом реализације едукативног програма примењене су све прописане мере које се односе на актуелну епидемиолошку ситуацију и превенцију болести COVID 19.

X