УЧЕНИЧКИ КУТАК / АКТИВНОСТИ У ДОМУ / КОРИСНИ ЛИНКОВИ /// Радионица „Алкохолизам као болест“ – РЈ „Алекса Дејовић“

     У Дому „Алекса Дејовић“, 26.11.2020. године одржана је радионица не тему „Алкохолизам као болест“, где су присутни ученици показали интересовање за разговор на ову тему.

     У току радионице развила се дискусија на којој су учесници изнели своја виђења пијанства код младих, утицаје вршњачких група и (не)могућност његовом одупирању. Током радионице ученици су показали зрелост и здраве ставове у сагледавању алкохолизма  као болести и као проблема  како појединца тако и читавог друштва.

     Реализатори радионице Татјана Кнежевић и Весна Морачић