УЧЕНИЧКИ КУТАК / АКТИВНОСТИ У ДОМУ / КОРИСНИ ЛИНКОВИ /// Онлајн радионица на тему Адолесценција и кризе у адолесценцији за ученике Дома Алекса Дејовић

Адолесценција је прелазни период из дечијег у одрасло доба. Представља веома буран период како за адолесцента, тако и за његову породицу, професоре, васпитаче. Можемо рећи у једну руку најпроблематичнији и најздравији период живота младих. Адолесцент тражи сопствени идентитет, дешавају му се чести сукоби са ауторитетима, окупиран је својом сексуалном орјентацијом и сазревањем сексуалног идентитета. Поред личних криза, страхова, појављује се и проширење на интерперсоналне односе, са вршњацима, наставницима, родитељима, околином уопште. Као последица свега овога могу се јавити појачана напетост, анксиозност, промене у расположењу и понашању. Расположење је нестабилно, променљиво, честа су и осећања незадовољства, несигурности. Млада особа је жељна нових искустава, где лако може скренути у замку ризичног сексуалног понашања, злоупотребе алкохола и других психоактивних супстанци, зависности од интернета, друштвених мрежа и коцкања.

Школски неуспех, неоправдани изостанци или неприлагођеност често су први симптоми који треба да скрену пажњу околини да се нешто догађа са адолесцентом. Слабија комуникација са родитељима, вршњацима, све очигледније повлачење из друштва, такође, може бити знак психолошких проблема адолесцента.

Данас један од пет адолесцената има пролазне проблеме менталног здравља а сваки десети има проблем који га онеспособљава у образовном, социјалном или емоционалом развоју.

Управо због ових података васпитачи Дома  Алекса Дејовић реализовали су радионицу за ученике на тему Адолесценција и кризе у адолесценцији путем Зоом апликације. Онлине радионица је одржана 24.03.2021. а имала је за циљ да  ученике упозна са термином адолесценија, фазама које постоје, променама које се јављају у овом периоду, као и са врстама криза са којима се већина младих сусреће. Посебан акценат стављен је на то како да препознају и помогну вршњаку који је у „проблему“. Уценици су активно учествовали, давали примере о проблемима на које наилазе, они сами али и њихови вршњаци.

Драги наши адолесценти, шаљемо вам оптимистичну поруку за крај, да период адолесценције поред свих ризика који се успешно могу превазићи, носи и огроман креативни потенцијал и позитивне изазове личне индивидуације, правилног емотивног и професионалног усмерења.

Презентација!!!

Кристина Миљковић

Данило Шћекић

Дом Алекса Дејовић