УЧЕНИЧКИ КУТАК / АКТИВНОСТИ У ДОМУ / КОРИСНИ ЛИНКОВИ /// Светски дан подизања свести о аутизму

Према резолуцији коју је донела Генерална скупштина УН 2007. године, 2. април је проглашен Светским даном подизања свести о аутизму. Иницијатива је потекла од државе Катар, а овај Дан је први пут обележен 2008. године.

Одељење за глобалне комуникације и Одељење за економска и социјална питања Уједињених нација, у сарадњи са особама са аутизмом и њиховим представничким организацијама, као и уз подршку држава чланица, сваке године обележавају овај дан са посебним фокусом на једној од тема која је од посебног значаја за особе са аутизмом, а у 2020. години ће се бавити темом преласка у одрасло доба.

Како је наглашено у оквиру најаве Уједињених нација поводом обележавања овог Дана, постати одрасла особа обично се изједначава са пуноправним и равноправним учешћем у друштвеном, економском и политичком животу заједнице. Међутим, прелазак у одрасло доба представља додатни изазов за особе с аутизмом због недостатка прилика и подршке у овој фази њиховог живота. Као резултат тога, завршетком средње школе, када престају образовне и друге услуге које пружају институције, ова фаза њиховог живота окарактерисана је као „пад са литице“.

Скреће се пажња и на питања која се односе на важност учешћа особа са аутизмом у култури младих и самоодређењу, одлучивању у заједници, приступу пост-средњем образовању и запошљавању, као и самосталном животу.

Претпоставља се да у свету особе са аутизмом чине 1 до 2% популације. Према Светској здравственој организацији једно од 160 деце има поремећај спектра аутизма.

Поремећај из спектра аутизма односи се на низ стања које карактерише смањен степен социјалних, комуникацијских и језичких вештина, а код неких појединаца и уски распон интересовања и активности који су јединствени за појединца и који се понављају. Особе с аутизмом су због тога изложене стигми и дискриминацији, која укључује неправедно ускраћивање здравствене заштите, образовања и могућности да се укључе и буду активни учесници/е у својим заједницама. Према Извештају о напретку Циљева одрживог развоја за 2019. годину истакнуто је да су потребни већи напори за стварање инклузивног друштва и осигурање једнаких права за особе са инвалидитетом, укључујући и особе са аутизмом.

У Републици Србији још увек се не зна тачан број особа са аутизмом. Очекује се завршетак рада на Националном регистру деце са сметњама у развоју који реализује Министарство здравља, односно Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”. Постојање регистра ће омогућити увид у број особа са аутизмом у Србији, али и правовремено остваривање свих права особа са аутизмом и њихових породица, као и боље планирање националних и локалних политика, средстава и ресурса.

*овај део текста је преузет са сајта socijalnoukljucivanje.gov.rs