УЧЕНИЧКИ КУТАК / АКТИВНОСТИ У ДОМУ / КОРИСНИ ЛИНКОВИ /// Усклађеност права и обавеза појединаца

Срели се Право и Одговорност у размишљањима једног просечног адолесцента. „Наклоност ка мени је већа“, започне Право.

„По чему то закључујеш?“, упита Одговорност.

„На мене се човек чешће позива. Мораш признати да су у данашње време многа права појединца угрожена и потребно је на њихово поштовање често подсећати. Адолесцент који нам је указао гостопримство се често позива на своје право да се његова личност уважава, да испољава своју различитост, да слободно изражава своје мишљење… и слично“ одговори на питање Право.

„Поготово када су у питању права оног ко о њима говори….“ дода Одговорност и настави:

„На поштовање сопствених права појединац је посебно осетљив, зар не?

Да ли исти став имамо када говоримо о правима других?

Имају ли и други једнако право да изразе своју личност или мишљење?

Теоретски да. Како реагује адолесцент кад се сусретне са изразито супротним ставовима свог вршњака, нпр.?

Ту наступам ја……

Да подсетим младог човека да се његова зрелост огледа делом и у испуњавању својих обавеза, као и његовом односу према њима.

Према себи – тако што се брине о свом здрављу, води рачуна о свом понашању и постиже резултате током свог образовања.

Према другима – тако што поштује њихову личност и различитост, договорене обрасце понашања у заједници. Обавеза је поштовати заједнички живот различитости како би могао увидети његову лепоту и богатство.

Испуњавајући своје обавезе млади човече, ствараш услове да користиш своја права, разумевајући и поштујући права других. И зато, буди одговоран човек.

Имаш право да се образујеш, али и обавезу да редовно похађаш наставу.

Твоје је право да изграђујеш свој стил, али и обавеза да се прикладно облачиш и бринеш о својој уредности.

Имаш право да будеш заштићен од свих облика насиља, али и обавезу да водиш рачуна о свом понашању.

Имаш право да се твоја личност уважава, али и обавезу да уважаваш личност других.

Развијај своју грађанску свест усклађујући своја права и обавезе.

Покушај. Размисли да ли си се довољно потрудио. Позивајући се на своја права осврни се и сагледај, да ли си испунио своје дужности које су у корелацији са њима.

На крају…… запамти……

Имаш право да изразиш своје мишљење, али и одговорност да њиме не повредиш другога.

Ја сам своје мишљење образложила. Сада си ти на реду.“ заврши Одговорност.

Биљана Јанковић, васпитач