Упис

РОКОВИ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА КОНКУРС

Пријављивање кандидата на Конкурс обавиће се у следећим роковима:

  • за прву расподелу – од 12. до 24. јула 2021. године;
  • за преостала слободна места – од 24. до 27. августа 2021. године;
  • за осетљиве друштвене групе, за оне који нису добили смештај у првој расподели – од 24. до 27. августа 2021. године.

ПРЕУЗЕТИ ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА!