Вршњачка медијација

У РЈ „Карађорђе“ и ове школске године формиран је тим за вршњачку медијацију, као известан наставак тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања. За учешће у тиму заинтересовано је чак 40 ученика. Први састанак и радионица реализовани су 25.11. са мањим бројем ученика и два присутна васпитача.

На самом почетку било нам је битно да се схвата појам насиља и његови различити облици, те је ученицима и подељен материјал који ће им послужити као подсетник (врсте и нивои насиља). Са ученицима је дискутовано зашто људи намерно повређују друге, шта је могући извор насилничког понашања, а шта је оно што чини некога подложним малтретирању. Истакли смо улогу пролазника, посматрача, сведока насиља, откривали могуће начине на које је могуће насиље спречити и помоћи у таквим ситуацијама, али и превенирати такве догађаје у будућности оснаживањем и укључивањем у групу свих актера насиља, не само жртву. Нагласили смо да помоћ треба потражити у свим ситуацијама у којима се не осећамо сигурно и нисмо у стању сами да помогнемо да се насиље заустави.

Реализоване су уводне радионичарске активности, са циљем упознавања себе, препознавања личног идентитета: Упознавање и Игра преображаја, а затим је прочитана кратка прича „Мудрост драгољуба“ која јасно говори о значају прихватања сопствене и туђе различитости. На крају, ученици су рекли нешто лепо особи поред себе и допринели опшој позитивној атмосфери и остваривању групне кохезије, задовољни што су боље упознали своје вршњаке у дому.

Данијела Илић
Стручни сарадник-педагог

X