УЧЕНИЧКИ КУТАК / АКТИВНОСТИ У ДОМУ / КОРИСНИ ЛИНКОВИ /// Вршњачка медијација

У среду, 11. марта је у Дому „Карађорђе“ одржана 4. педагошка радионица као обука за вршњаке медијаторе. На њој су се чланови тима за медијацију подсетили модела успешне комуникације кроз дискусију  и кроз вежбе.

Иначе, ове године чланови тима су посебно активни и одлучни да се укључе у шири живот дома и раде на превенцији дискриминације и насиља. Они су сарађивали са својим васпитачима, на састанцима васпитних група о дискриминацији и насиљу.

Осмислили  су „кутију проблема“, која је постављена на место на ком ће сваки ученик моћи дискретно и лако да убаци папир са описаном дилемом, бригом, проблемом, приликом чијег решавања вршњаци медијатори могу да помогну. Уколико то желе, ученици се могу обратити вршњацима медијаторима за савет и помоћ у виду посредовања у ситуацији неслагања у дому. О проблемима у комуникацији и различитим конфликтима у дому, као и најбољим начинима приступа у тим ситуацијама, медијатори ће, такође, организовати предавања и презентације.

Такође, они су осмислили и начинили паное за сваки спрат дома, на којима ће промовисати вредности толеранције, прихватања различитости, асертивне комуникације и осталим ученицима дома појаснити појам медијације и улоге тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања и тима за вршњачку медијацију.