Звуци музике у РЈ „Змај“

Поштујући план рада, идеје и афинитете полазника, секција за музичке културно уметничке активности је од септембра месеца реализовала разноврсне садржаје који имају за циљ развијање љубави према музици и формирање квалитетног музичког укуса код ученика, уз грађење њиховог критичког става према квалитетним и неквалитетним музичким садржајима који их данас све више окружују. Наше музичко дружење почело је у септембру када смо након провере музичких способнисти ученика кренули у нове музичке приче. Сваког уторка и четвртка свечана сала РЈ „Змај“ окупља чланове хора и оркестра не само из наше радне јединице, већ и наше ученике из радних јединица: Карађорђе, А. Дејовић и П. Драпшин. Са великим нестрпљењем и еланом очекујемо ускоро наш наступ на прослави годишњице Ученичког центра Београд, и радујемо се неким новим музичким изазовима који су пред нама!

Васпитач: Јелена Драгићевић

РЈ „Змај“