Радна јединица “Алекса Дејовић”

ИСТОРИЈАТ

Објекат РЈ ”Алекса Дејовић” је саграђен 1948. год. у исто време кад и Грађевинска школа (која је била јединствена у бившој Југославији) и функционисао је у склопу школе до 1988. године, када постаје део Дома ученика средњих школа Београд. Реновиран је 1980/81. школске године и 2008. године.

Дом ученика „Алекса Дејовић“ је васпитно-образовна установа намењена ученицима са територије Србије, који похађају средње школе у Београду, а живе ван места школовања. У непосредном окружењу Дома су Грађевинска школа, Грађевинско-техничка школа „Бранко Жежељ“, Медицинска школа Звездара, Фармацеутско-физиотерапеутска, Геодетско-техничка, Зуботехничка, Архитектонска школа, Техноарт, Школа за дизајн текстила, VI, VII и VIII београдска гимназија.

Кроз програмске циљеве и задатке у Дому се обезбеђује васпитни рад, повољни услови за здрав и хигијенски живот ученика, правилна и разноврсна исхрана и безбедност ученика и објекта.

ГАЛЕРИЈА

ВАСПИТНИ РАД

Ученичким домом „Алекса Дејовић“ руководи управник уз помоћ 13 васпитача различитог образовног профила и стручног сарадника (педагога).

Управник: Владо Стијеповић, проф. физичког васпитања

Стручни сарадник: Марина Џелетовић, дипломирани педагог

Васпитачи у сарадњи са стручним сарадником (педагогом) раде на остваривању главних задатака који подразумевају подршку адаптацији на нову средину, помоћ у учењу, сарадњу са школом и родитељима и подстицање развијања аутономне, компетентне, одговорне и креативне личности која поштује себе и друге.

Слободно време је од изузетне важности за наше ученике који према својим потребама, жељама и интересовањима бирају активности предвиђене програмом рада Дома. На тај начин испуњавају своје време активно и креативно. У овој области рада васпитачи имају континуирану сарадњу и подршку Програмске службе, како њеног културолошког, тако и спортског сегмента. У Дому се током школске године редовно одржава велики број спортских и културно-уметничких секција. Укључивањем у одабрану секцију ученик ће смислено и квалитетно испуњавати своје време и добити прилику да открије нова интересовања и таленте.

У Дому успешно раде следеће секције:

  • Културолошка секција
  • Ликовна секција
  • Литерарно-новинарска секција
  • Креативно-едукативна радионица
  • Мултимедијална секција
  • Здравствени клуб
  • Квиз „Домски драгуљ“
  • Спортска секција ( кошарка, одбојка, фудбал, шах, стони тенис, пливање, стрељаштво, теретана)

СМЕШТАЈ

Дом је мешовитог типа и има смештајни капацитет за 289 ученика од чега је 76 за девојчице и 213 за дечаке.

Ученицима су на располагању учионице, библиотека са читаоницом, клуб, ТВ сала и интернет учионица. У нашем Дому борави велики број ученика који се активно баве спортом. У оквиру РЈ „Алекса Дејовић“ налази се велики терен идеалан за играње фудбала, кошарке и одбојке. Терен је прекривен тартан масом, осветљен рефлекторима и пружа одличне услове за играње турнира, такмичења и тренинге. Дом поседује и савремено опремљену теретану која омогућава извођење широког спектра вежби.

Дом располаже модерно опремљеном кухињом са трпезаријом у којој је обезбеђена разноврсна и квалитетна исхрана ученика, уз поштовање добре хигијенске праксе прописане HACCP стандардима. Јеловник је усклађен са нормативима исхране ученика у установама ученичког и студентског стандарда.

КОНТАКТ

РЈ “Алекса Дејовић”
ул. Хајдук Станка бр.2, 11000 Београд
тел.: 011/2404 234
управник: Владо Стијеповић, проф. физичког васпитања
e-mail: a.dejovic@gmail.com