Радна јединица „Алекса Дејовић“

ИСТОРИЈАТ

Објекат радне јединице „Алекса Дејовић“ је саграђен 1948. године, у исто време кад и Грађевинска школа (која је била јединствена у бившој Југославији) и функционисао је у склопу школе до 1988. године, када постаје део Дома ученика усмереног образовања у Београд, касније Дома ученика средњих школа у Београду, а од маја 2021. године Ученички центар Београд. Реновиран је 1980/81. школске године, 2008. године, а 2017. године извршени су бројни радови на функционалној и естетској измени ентеријера и екстеријера објекта.

Радна јединица „Алекса Дејовић“ је васпитно-образовна установа намењена ученицима са територије Србије, који похађају средње школе у Београду, а живе ван места школовања. У непосредном окружењу су Грађевинска школа, Грађевинско-техничка школа „Бранко Жежељ“, Медицинска школа Звездара, Фармацеутско-физиотерапеутска, Геодетско-техничка, Зуботехничка, Архитектонска школа, Техноарт, Школа за дизајн текстила, VI, VII и VIII београдска гимназија.

Кроз програмске циљеве и задатке у Радној јединици „Алекса Дејовић“ обезбеђује се васпитни рад, повољни услови за здрав и хигијенски живот ученика, правилна и разноврсна исхрана и безбедност ученика и објекта.

ГАЛЕРИЈА

ВАСПИТНИ РАД

Радном јединицом „Алекса Дејовић“ руководи управник уз помоћ 13 васпитача различитог образовног профила и стручног сарадника (педагога).

Управник: Владо Стијеповић, проф. физичког васпитања

Стручни сарадник: Биљана Јанковић, дипломирани педагог

Васпитачи у сарадњи са стручним сарадником (педагогом) раде на остваривању главних задатака који подразумевају подршку адаптацији на нову средину, помоћ у учењу, сарадњу са школом и родитељима и подстицање развијања аутономне, компетентне, одговорне и креативне личности која поштује себе и друге.

Слободно време је од изузетне важности за наше ученике који према својим потребама, жељама и интересовањима бирају активности предвиђене програмом рада Установе и на тај начин испуњавају своје време активно и креативно. У Радној јединици „Алекса Дејовић“ се током школске године редовно одржава велики број спортских и културно-уметничких секција. Укључивањем у одабрану секцију ученик ће смислено и квалитетно испуњавати своје време и добити прилику да открије нова интересовања и таленте.

У Радној јединици „Алекса Дејовић“ успешно раде следеће секције:

  • Културолошка секција
  • Ликовна секција
  • Литерарно-новинарска секција
  • Библиотечка секција
  • Креативно-едукативна радионица
  • Историјска секција
  • Здравствена секција
  • Разговарамо о …
  • Спортска секција ( кошарка, одбојка, фудбал, шах, стони тенис, пливање, стрељаштво, теретана)

СМЕШТАЈ

Радна јединица „Алекса Дејовић“ је мешовитог типа и има смештајни капацитет за 202 ученика.

Ученицима су на располагању учионице, библиотека са читаоницом, клуб, ТВ сала и интернет учионица. Овде борави велики број ученика који се активно бави спортом. У оквиру Радне јединице „Алекса Дејовић“ налази се велики терен идеалан за играње фудбала, кошарке и одбојке, прекривен тартан масом, осветљен рефлекторима и пружа одличне услове за играње турнира, такмичења и тренинге. Поседујемо и савремено опремљену теретану која омогућава извођење широког спектра вежби. Због свега наведеног ова радна јединица пружа идеалне услове за ученике који се активно баве спортом, а све спортске активности са ученицима реализују се уз стручну подршку васпитача – професора физичке културе.

Радна јединица располаже модерно опремљеном кухињом са трпезаријом у којој је обезбеђена разноврсна и квалитетна исхрана ученика, уз поштовање добре хигијенске праксе прописане HACCP стандардима. Јеловник је усклађен са нормативима исхране ученика у установама ученичког и студентског стандарда.

КОНТАКТ

РЈ „Алекса Дејовић“
Улица: Хајдук Станкова бр. 2, 11000 Београд
Телефон: 011/2404 234
Управник: Владо Стијеповић, проф. физичког васпитања
Е-mail: dejovic@ucenickicentar-bg.rs

X