Контакт

 • Адреса

  Радоја Домановића бр. 27, Београд

 • Е-пошта

  direktor@ucenickicentar-bg.rs

 • Телефон

  011/715 4042

Контактирајте нас

  Ученички центар Београд
  Директор Др Љубиша Антонијевић 011/715 4042
  Заменик директора Даница Вуксановић 011/715 4042 /л. 420
  Помоћник директора за стручно оперативне послове Зоран Мијалковски 011/635 5590
  Помоћник директора за економско финансијске послове Ивана Марковић 011/715 4044
  Помоћник директора за васпитни рад Верица Крша 011/635 5587
  Координатор васпитне службе Мирјана Илић 011/635 5588
  Лице за заштиту података о личности Верица Крша 011/635 5587 E-mail: licezazlp@ucenickicentar-bg.rs
  Руководилац послова инвестиционог и техничког одржавања Дејан Кнежевић 011/715 4042
  Руководиоц послова у угоститељству Александар Кукић 011/715 4046
  Руководилац послова јавних набавки Небојша Крстић 011/715 4047/ л. 409
  Руководилац Службе за правне, кадровске и административне послове Јасмина Радовановић 011/715 4048
  Руководилац Службе за финансијско-рачуноводствене послове Милена Јовановић 011/715 4045/ л. 411
  Радне јединице
  РЈ "Алекса Дејовић“
  Зборница: 011/2404 234
  РЈ "Карађорђе“
  Зборница: 011/7154 051
  РЈ "Петар Драпшин“
  Зборница: 011/2624 672
  РЈ "Стеван Чоловић“
  Зборница: 011/2647 760
  РЈ "Змај“
  Зборница: 011/2193 608