Радна јединица “Стеван Чоловић”

ИСТОРИЈАТ

Сам објекат сазидан је далеке 1950. године и више пута је мењао намену, а школске 1987/88. године постаје дом ученика.

Као дом ученика „Стеван Чоловић“ је дуго година био у саставу дома ученика „Змај“ у Земуну. Такође, некада се звао Дом ученика у трговини и био је резервисан само за ученике Трговачке школе када се налазио у улици Милоша Поцерца.

Првог новембра 1988. године удруживањем београдских домова ученика, дом „Стеван Чоловић“ постао је радна јединица Дома ученика усмереног образовања у Београду, односно данашњег Дома ученика средњих школа у Београду.

Објекат има 671, 95 m2 корисне површине. Смештајни капацитет дома је 104 места, а собе су трокреветне, четворокреветне и шестокреветне. Налази се у улици Хумска бр. 8, у ширем центру града код Аутокоманде и Звездиног и Партизановог стадиона.

Под истим условима дом прима ученике који су уписали средње школе, а не живе у месту школовања – Београду. У непосредном окружењу дома ученика „Стеван Чоловић“ су: Медицинска школа, Школа за дизајн, Геолошка и хидрометеоролошка школа „Милутин Миланковић“, Друга економска школа и Школа за негу лепоте.

ГАЛЕРИЈА

ВАСПИТНИ РАД

Васпитни рад у РЈ „Стеван Чоловић“ одвија се кроз различите облике, и то од индивидуалног, преко рада у паровима, до колективног рада кроз различите дискусионе групе и радионице. Тим од пет васпитача оспособљен је да свој васпитачки рад конституише на квалитетном упознавању и праћењу развоја и напредовања ученика, као и да тај рад оплемени емпатским приступом. Дијапазон активности васпитача је веома широк: социјализација личности ученика, рад са ученицима који показују школски неуспех, рад са ученицима који имају развојне проблеме и проблеме у адаптацији на нове услове живота, рад са ученицима који показују емоционалне или понашајне проблеме итд. Педагошка клима која влада у овом дому је налик породичној, а томе доприноси и невелики смештајни капацитет од 104 места – 72 за девојчице и 32 за дечаке, који су пропорционално распоређени у пет васпитних група.

СМЕШТАЈ

Дом је мешовитог типа и има смештајни капацитет за 104 корисника у  трокреветним, четворокреветним и шестокреветним собама.

 ТИП СОБЕ 
 БРОЈ СОБА 
 УКУПНО МЕСТА
 1/3
4
12
1/4
8
32
1/6
10
60

Под истим условима прима ученике који похађају средње школе, а не живе у месту школовања. У непосредном окружењу дома су: Медицинска школа, Школа за дизајн, Геолошко-хидрометеоролошка школа, Спортска гимназија, Друга економска школа, Школа за негу лепоте.

СЛОБОДНО ВРЕМЕ

Слободно време ученика пружа обиље могућности за организацију различитих активности. Трансформисање доколице у квалитетно осмишљено и проведено слободно време је изазов који стоји како пред васпитачима тако и пред ученицима.

Секције које су ученицима доступне су ликовна радионица, здравствена секција, библиотечка секција, шах, пикадо, стони тенис, али и одласци на организоване посете музејима, галеријама и концертима, вођења у биоскопе и позоришта, бројне излете и сл.

На провођење слободног времена ученика утичу услови, али и објекти који су на располагању ученицима, а то су пливачки центар и спортске сале које Дом ученика средњих школа у Београду изнајмљује за све ученике који бораве у пет радних јединица Установе. Спортске секције које су на овај начин доступне ученицима су одбојкашка, кошаркашка, фудбалска, као и секције пливања и стрељаштва. Ученици похађају музичку секцију у РЈ „Змај“, док се драмски наступи ученика припремају у РЈ „Карађорђе“.

У РЈ „Стеван Чоловић“ ученицима су на располагању учионица, ученички кутак, библиотека и ТВ сала.

Дом располаже савремено опремљеном кухињом са трпезаријом у којој је обезбеђена разноврсна и квалитетна исхрана ученика.

КОНТАКТ

РЈ “Стеван Чоловић”
ул. Хумска бр.8, 11000 Београд
тел. 011/369 0415, 011/2647 660
зборница: 011/2647 760
управница: Maрина Шекуларац, проф. књижевности и српског језика
e-mail: colovic@dombeograd.rs