Радна јединица „Стеван Чоловић“

ИСТОРИЈАТ

Сам објекат радне јединице „Стеван Чоловић“ сазидан је далеке 1950. године и више пута је мењао намену, а школске 1987/88. године постаје дом ученика. Првог новембра 1988. године удруживањем београдских домова ученика, дом „Стеван Чоловић“ постао је радна јединица Дома ученика усмереног образовања у Београду, касније Дома ученика средњих школа у Београду, а данас Ученичког центра Београд. Објекат има 671,95 m² корисне површине.

Радна јединица „Стеван Чоловић“ налази се у улици Хумска бр. 8. у ширем центру града – код Аутокоманде и „Звездиног“ и „Партизановог“ стадиона. У непосредном окружењу радне јединице „Стеван Чоловић“ су: Медицинска школа, Школа за дизајн, Геолошка и хидрометеоролошка школа „Милутин Миланковић“, Друга економска школа и Школа за негу лепоте. Под истим условима радна јединица прима ученике који су уписали средње школе, а не живе у месту школовања – Београду.

ГАЛЕРИЈА

ВАСПИТНИ РАД

Васпитни рад у Радној јединици „Стеван Чоловић“ одвија се кроз различите облике, и то од индивидуалног, преко рада у паровима, до колективног рада кроз различите дискусионе групе и радионице. Тим од 5 васпитача оспособљен је да свој васпитачки рад конституише на квалитетном упознавању и праћењу развоја и напредовања ученика, као и да тај рад оплемени емпатским приступом. Родитељску, социјалну и психолошку бригу о ученицима воде васпитачи, а најважнији сегмент васпитачког рада огледа се у праћењу школске успешности, помоћи при учењу, подршци адаптацији на живот у нашој установи, јачању мотивације, али и подршци у решавању и превазилажењу животних проблема и криза чиме се подстиче развијање аутономне, компетентне и креативне личности ученика која поштује себе и друге.

Као предност Радне јединице „Стеван Чоловић“ за смештај и боравак ученика истиче се педагошка психолошко-емоционална клима, која у овој радној јединици наликује породичној, а због невеликог броја ученика који у овој радној јединици могу да бораве. Смештајни капацитет је 104 ученичких места: од тога 72 за девојчице и 32 за дечаке. Ученици су пропорционално распоређени у пет васпитних група. Визуелни идентитет који је утемељила уметничка радионица и ликовна секција, радна јединица има своју продужену форму и на Инстаграм страници радне јединице. На овај начин показујемо да нам је комуникација са ученицима, као и оплемењавање њихове свакодневнице на важном месту.

Ученици који се баве спортом су у значајном броју становници наше радне јединице због близине различитих спортских борилишта и локације која обезбеђује добру повезаност линија градског превоза са различитим деловима града.

Управник Радне јединице „Стеван Чоловић“ је Невена Думановић, мастер дефектолог.

СМЕШТАЈ

Радна јединица „Стеван Чоловић“ је мешовитог типа и има смештајни капацитет за 91 корисника. На располагању су 22 собе. Двокреветних, трокреветних и четворокреветних соба је по 4, док је петокреветних и шестокреветних соба по 5.

СЛОБОДНО ВРЕМЕ

Слободно време ученика пружа обиље могућности за организацију различитих активности. Трансформисање доколице у квалитетно осмишљено и проведено слободно време је изазов који стоји како пред васпитачима, тако и пред ученицима.

Секције које су ученицима доступне су: ликовна радионица, здравствена секција, библиотечка секција, шах, пикадо, стони тенис, али и одласци на организоване посете музејима, галеријама и концертима, вођења у биоскопе и позоришта, бројне излете и сл.

На провођење слободног времена ученика утичу услови, али и објекти који су на располагању ученицима, а то су пливачки центар и спортске сале које Ученички центар Београд изнајмљује за све ученике који бораве у пет радних јединица Установе. Спортске секције које су на овај начин доступне ученицима су одбојкашка, кошаркашка, фудбалска, као и секције пливања и стрељаштва. Ученици похађају музичку секцију у РЈ „Змај“, док се драмски наступи ученика припремају у РЈ „Карађорђе“.

У РЈ „Стеван Чоловић“ ученицима су на располагању учионица, ученички кутак, библиотека и ТВ сала.

Радна јединица располаже савремено опремљеном кухињом са трпезаријом у којој је обезбеђена разноврсна и квалитетна исхрана ученика.

КОНТАКТ

РЈ „Стеван Чоловић“
Улица: Хумска бр. 8, 11000 Београд
Телефон: 011/369 0415, 011/2647 760
Управница: Невена Думановић, мастер дефектолог
Е-mail: colovic@ucenickicentar-bg.rs