Јавне набавке

Јавне набавке

Правилник о пословима јавних набавкиДокументација
ПравилникПравилник о изменама и допуни Правилника о ближем уређивању поступка набавке у УЦБ
Правилника о ближем уређивању поступка набавке у УЦБ - пречишћен текст
Правилник о начину обављања послова јавних набавки
Правилник о ближем уређивању послова јавних набавки, набавки друштвених и других посебних услуга и набавки на које се закон не примењује у Дому ученика средњих школа
Правилник о ближем уређивању послова јавних набавки, набавки друштвених и других посебних услуга и набавки на које се закон не примењује у Ученичком центру Београд
Правилник о ближем уређивању поступка набавке у Ученичком центру Београд
Измене
План јавних набавкиДокументација
ПланПлан јавних набавки 2024.
План јавних набавки 2023.
План јавних набавки 2022.
План јавних набавки 2021.
План јавних набавки 2020.
ИзменеI измена плана јавних набавки 2024.
I измена плана јавних набавки 2023.
II измена плана јавних набавки 2023.
III измена плана јавних набавки 2023.
IV измена плана јавних набавки 2023.
I измена плана јавних набавки 2022.
II измена плана јавних набавки 2022.
I измена плана јавних набавки 2021.
II измена плана јавних набавки 2021.
Измена плана јавних набавки 2020.
Предмет јавне набавкеДокументацијаРок за достављање понуда
Израда студије о систему грејања санитарне воде соларним колекторима
ДУ-ЈНМВ-02/20
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка јавне набавке

26.03.2020.године до 10 часова
Путничко возило ДУ-ЈНМВ-01/20Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
26.02.2020.године до 10 часова
Израда студије о систему грејања санитарне воде соларним колекторима
ДУ-ЈНМВ-03/20
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Oдлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору
22.05.2020.године до 10 часова
Фиксна и мобилна телефонија
ДУ-ЈНМВ-04/20
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о закључењу
оквирног споразума,партија 1

Одлука о закључењу
оквирног споразума,партија 2

Обавештење о закљученом оквирном споразуму,партија 2
Обавештење о закљученом уговору, партија 2
Обавештење о закљученом оквирном споразуму, партија 1
Обавештење о закљученом уговору, партија 1
16.06.2020.године до 10 часова
Намештај за ученичке домове
ДУ-ЈНМВ-06/20
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

15.09.2020.године до 10 часова
Молерски радови на кречењу и фарбању ученичких домова
ДУ-ЈНР-03/20
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
I Појашњење конкурсне документације
I Измена и допуна конкурсне документације
II Измена и допуна конкурсне документације
II Појашњење конкурсне документације
III Појашњење конкурсне документације
IV Појашњење конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Обавештење о закљученом уговору>

15.06.2020.године до 10 часова
Радови на скијашници и вешерници у дому на Копаонику ДУ-ЈНР-05/20
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
I Појашњење конкурсне документације
I Измена и допуна конкурсне документације
II Појашњење конкурсне документације
III Појашњење конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
13.08.2020.године до 10 часова
Уређење терена за спортско - рекреативне активности ученика у дому "Карађорђе" ДУ-ЈНР-04/20
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
13.07.2020.године до 10 часова
Кухињске машине
ДУ-ЈНМВ-05/20
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
10.09.2020.године до 10 часова
Замрзнуто поврће, воће и сладолед ДУ-ЈНД-01/20Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење о закљученом уговору
06.03.2020.године до 10 часова