Јавне набавке

Јавне набавке

Правилник о пословима јавних набавкиДокументација
ПравилникПравилник о начину обављања послова јавних набавки
Правилник о ближем уређивању послова јавних набавки, набавки друштвених и других посебних услуга и набавки на које се закон не примењује у Дому ученика средњих школа
Правилник о ближем уређивању послова јавних набавки, набавки друштвених и других посебних услуга и набавки на које се закон не примењује у Ученичком центру Београд
Правилник о ближем уређивању поступка набавке у Ученичком центру Београд
Измене
План јавних набавкиДокументација
ПланПлан јавних набавки 2023.
План јавних набавки 2022.
План јавних набавки 2021.
План јавних набавки 2020.
ИзменеI измена плана јавних набавки 2023.
I измена плана јавних набавки 2022.
II измена плана јавних набавки 2022.
I измена плана јавних набавки 2021.
II измена плана јавних набавки 2021.
Измена плана јавних набавки 2020.
Предмет јавне набавкеДокументацијаРок за достављање понуда
Израда студије о систему грејања санитарне воде соларним колекторима
ДУ-ЈНМВ-02/20
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка јавне набавке

26.03.2020.године до 10 часова
Путничко возило ДУ-ЈНМВ-01/20Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
26.02.2020.године до 10 часова
Израда студије о систему грејања санитарне воде соларним колекторима
ДУ-ЈНМВ-03/20
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Oдлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору
22.05.2020.године до 10 часова
Фиксна и мобилна телефонија
ДУ-ЈНМВ-04/20
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о закључењу
оквирног споразума,партија 1

Одлука о закључењу
оквирног споразума,партија 2

Обавештење о закљученом оквирном споразуму,партија 2
Обавештење о закљученом уговору, партија 2
Обавештење о закљученом оквирном споразуму, партија 1
Обавештење о закљученом уговору, партија 1
16.06.2020.године до 10 часова
Намештај за ученичке домове
ДУ-ЈНМВ-06/20
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

15.09.2020.године до 10 часова
Молерски радови на кречењу и фарбању ученичких домова
ДУ-ЈНР-03/20
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
I Појашњење конкурсне документације
I Измена и допуна конкурсне документације
II Измена и допуна конкурсне документације
II Појашњење конкурсне документације
III Појашњење конкурсне документације
IV Појашњење конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Обавештење о закљученом уговору>

15.06.2020.године до 10 часова
Радови на скијашници и вешерници у дому на Копаонику ДУ-ЈНР-05/20
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
I Појашњење конкурсне документације
I Измена и допуна конкурсне документације
II Појашњење конкурсне документације
III Појашњење конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
13.08.2020.године до 10 часова
Уређење терена за спортско - рекреативне активности ученика у дому "Карађорђе" ДУ-ЈНР-04/20
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
13.07.2020.године до 10 часова
Кухињске машине
ДУ-ЈНМВ-05/20
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
10.09.2020.године до 10 часова
Замрзнуто поврће, воће и сладолед ДУ-ЈНД-01/20Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење о закљученом уговору
06.03.2020.године до 10 часова