Јавне набавке 2016

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2016

Предмет јавне набавке
Документација
Рок за достављање понуда
Спортска опрема-справе и реквизити за вежбање и рекреацију ученика

ДУ-ЈНМВ-21/16

22.12.2016. до 10 часова
Опрема видео надзора за ученичке домове

ДУ-ЈНМВ-20/16

18.11.2016.до 10 часова
Радна и заштитна одећа и обућа за запослене

ДУ-ЈНМВ-19/16

14.11.2016. до 10 часова
Замена светлосних тела и светиљки у ученичким домовима

ДУ-ЈНМВ-18/16

18.10.2016. до 10

часова

Канцеларијски материјал

ДУ-ЈНМВ-17/16

12.10.2016. до 10 часова
Аутобуски превоз ученика и других корисника  ДУ-ЈНМВ-16/16


05.10.2016. до 10

часова

 

Радови на ревитализацији фасаде ученичког дома “Петар Драпшин” у Београд

ДУ-ЈНР-11/16

17.10.2016. до 10 часова
Машине и опрема за кухиње и вешерај у ученичким домовима

ДУ-ЈНМВ-15/16

19.08.2016. до 10 часова
Радови на ревитализацији фасаде ученичког дома “Петар Драпшин” у Београду

ДУ-ЈНР-10/16

09.09.2016. до 10 часова
Замена осветљења у објектима

ученичких домова

ДУ-ЈНМВ-14/16

 

29.07.2016. до 12 часова
Лекарски прегледи запослених

(санитарни прегледи)

ДУ-ЈНМВ-13/16

 

28.07.2016. до 13 часова
Намештај

ДУ-ЈНД-09/16

08.08.2016. до 10 часова
Уље за ложење

ДУ-ЈНД-08/16

29.07.2016. до 10 часова
Фиксна и мобилна телефонија

ДУ-ЈНМВ-11/16

04.07.2016. до 10 часова
Контрола микробиолошке исправности намирница, брисева и квалитета оброка

ДУ-ЈНМВ-12/16

20.06.2016. до 10 часова
Молерски радови на кречењу и фарбању ученичких домова

ДУ-ЈНМВ-10/16

26.05.2016. до10 часова
Завесе (роло завесе, декоративне и тешке) и венецијанери за ученичке домове

ДУ-ЈНМВ-09/16

25.05.2016. до 10 часова
Моторне санке за Дом на Копаонику

ДУ-ЈНМВ-08/16

16.05.2016. до 11 часова
Радови на замени ламината у ученичким домовима “Змај” и “Алекса Дејовић” ДУ-ЈНМВ-07/16 09.05.2016. до 10 часова
Радови на адаптацији поткровља ученичког дома на Копаонику ДУ-ЈНР-07/16 24.05.2016. до 10 часова
Набавка и уградња вентила за уштеду воде у купатилима ученичких домова

ДУ-ЈНМВ-06/16

14.04.2016. до 10 часова
Радови на уређењу дворишта ученичког дома “Карађорђе” – II фаза ДУ-ЈНМВ-05/16 13.04.2016. до 10 часова
Путничко возило (по систему “старо за ново” путем рециклаже старог возила)

ДУ-ЈНМВ-04/16

12.04.2016. до 11 часова
Санација и адаптација “мокрих чворова” ученичких домова

ДУ-ЈНР-06/16

04.05.2016. до 11 часова
Животне намирнице, прехрамбени производи и роба широке потрошње

ДУ-ЈНД-05/16

20.04.2016. до 10 часова
Потрошни материјали, резервни делови и алати

ДУ-ЈНМВ-03/16

05.02.2016. до 10 часова
Услуга дератизације, дезинсекције и дезинфекције

ДУ-ЈНМВ-02/16

25.01.2016. до 10 часова
Набавка горива за моторна возила – дебитним картицама

DU-JNMV-01/16

22.01.2016. до 11 часова
Животне намирнице, прехрамбени производи и роба широке потрошње

ДУ-ЈНД-04/16

03.02.2016. до 10 часова
Средства за одржавање хигијене

ДУ-ЈНД-03/16

29.01.2016. до 10 часова
Месо, месне прерађевине и јаја

ДУ-ЈНД-02/16

28.01.2016. до 10 часова
Електрична енергија

ДУ-ЈНД-01/16

28.12.2015. до 11 часова
X