Месец: новембар 2019.

АКЦИЈА „ЗАСАДИ ДРВО“

Представници еколошке секције из РЈ ”Карађорђе” су након спортско – рекреативне манифестације ”Навала на Авалу” наставили сарадњу и одазвали се […]

КВИЗ ЗНАЊА И ЗАБАВЕ

У оквиру радне јединице „Петар Драпшин“, у току новембра, васпитачица Весна Јованов организовала је две квиз вечери. После неизвесног такмичења […]

ПOСЕТА МУЗЕЈУ ИЛУЗИЈА

Илузија представља погрешан, изобличен опажај извесних објеката или појава у стварности, условљен неким објективним или субјективним чиниоцима. Ученици наше установе, у [...]