Месец: јун 2021.

Стручно усавршавање

У циљу стручног усавршавања васпитача, стручних сарадника и управника, реализован је програм „Ефикасним реаговањем до успешнијег решавања и превазилажења кризних […]