Стручно усавршавање

У циљу стручног усавршавања васпитача, стручних сарадника и управника, реализован је програм „Ефикасним реаговањем до успешнијег решавања и превазилажења кризних ситуација“. Акредитовани програм се налази у Каталогу програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника под редним бројем 106 из области васпитног рада.

Семинар је организован и реализован у просторијама RJ „Змај“ у два термина:

  • 23.06.2021. године за прву групу од 26 учесника и
  • 24.06.2021. године за другу групу од 30учесника.

Аутори и реализатори семинара:

Невена Ловринчевић, мастер психолог, ВМЦ Карабурма; Биљана Михајловић, дипломирани школски психолог-педагог, ОШ“Јован Ристић“, Београд; Тамара Баковић Грче, мастер психолог, ВМА Београд; Дорис Рафајловски, дипл. психолог, XБО Атина. Програм стручног усавршавања је у организацији Удружења за унапређење васпитања и образовања Креативни центар.

Циљ семинара је оснаживање компетенција за препознавање безбедносних ризика и реаговање на њих – унапређење знања и социјалних вештина потребних за превенирање, препознавање и поступање у кризним ситуацијама у васпитно-образовним установама.

Посебна пажња посвећена је стицању знања о појмовима, врстама и најчешћим облицима кризних ситуација у васпито-образовним установама. У складу са тим циљ је и оснаживање васпитача у стицању знања о психолошким реакцијама у кризи деце школског узраста и адолесцената и едуковању у правцу примене ефикасних поступака и превенирања. Крајњи циљ је оспособљавање васпитача и стручних сарадника да практично примењују стечена знања у раду са младима који бораве у нашој установи и на тај начин унапреде ниво васпитног рада у целини.

Верица Крша

Kоординатор васпитне службе