Категорија: Вести

Упис

РОКОВИ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА КОНКУРС Пријављивање кандидата на Конкурс обавиће се у следећим роковима: за прву расподелу – од 12. до […]

Стручно усавршавање

У циљу стручног усавршавања васпитача, стручних сарадника и управника, реализован је програм „Ефикасним реаговањем до успешнијег решавања и превазилажења кризних […]